HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme
KVANTUMKÖD KVANTUMHAB, A MINDENSÉGELMÉLETE ÉS A HÚROK
#Forever  #Love  #Photos


                Kvantumköd Kvantumhab, a Mindenség elmélete és a Húrok

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

 A végtelen Univerzumból jött létre a Világegyetem létrejöttének anyaga a Kvantumköd és a kvantumhab, amely magyarázatot ad a Világegyetem keletkezésére is és ezek a mai napig léteznek. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a Teremtőnek is kellett anyag ahhoz, hogy létrehozza a végtelen Űrt, végtelen anyagából. A Multiverzumokat és a végtelen Világegyetemet, Univerzumot, a Naprendszert, a Földet és rajta az életet. Az emberi test és az  élet  rendkívül  bonyolult,  elektrokémiai lény,  fő alkotórészei  a víz H2O 60 %, kalcium Ca, és a szén C. Engem az élethez nélkülözhetetlen szén létrejötte fogott meg. Két alkotója van, a Berillium, amely magába olvasztja Héliummagot, amiknek semmiképp nem lehetne egyesülniük, de mégis megtörténik folyamatosan,  csoda ma is.  A teremtő létének fizikai bizonyítása, tényekkel.

https://astronomyknowhow.hu/hu/a-teremto-lete-es-letrejotte

Tehát a végtelen Űrben végtelen mennyiségű kvantumköd, kvantumhab hullámok és más rendkívül kisméretű virtuális anyag létezik jelenleg, ezek kitöltik a végtelen Űrt és a végtelen vákuumot is, tehát mindenütt vannak. A kvantum anyag hullámok kettős tulajdonságúak, amit a két rés kísérlet igazol (a két rés kísérlet kidolgozva lentebb). Állandó mozgásban vannak az Űrben az anyagok és ennek megfelelve hullám tulajdonságúak, de csak addig, amíg a megfigyelő tekintete rá nem vetül, ezután anyag tulajdonságúvá válik. Létezésének ideje végtelen. A szemsugár csodás hatása az állatvilágban is jellemző, nem szabad egy ragadozó szemébe nézni, mert azt észlelve támad.  Még sok hasonló érdekes kapcsolat létezik a szemsugár által.

A Kvatumködnek két állapota lehetséges, anyag egy elektronnal, ezek a hidrogén vagy energia lehet, és ezek a világegyetem fő alkotói. 

A Kvantumhabnak létezik szuperpoziciós állapota is, így akkor is létezik, amikor az alapvető részecskék még nincsenek, pl. az elektron.  A szuperpozició azt jelenti, hogy a Kvantumhab nem anyag, nem energia, hanem egy lehetőség, hogy bármivé változzon, tehát egy lehetőség felhő, egy elektronnal atommá is válhat, vagy energiahullámmá.  A Világegyetemben a kvantumhabból jött létre a Mengyelejev táblázat szerinti 100 féle anyag, a hidrogént kivéve. Ezek a Mengyelejev táblázat szerinti 100 féle kvantumhabhullámok. A csillagok közepében magfúzió által válnak lehetőség szerint 100 féle anyaggá.             A lehetőség hullámokból csak akkor lesz anyag, ha megfigyelik, és a hullám összeomlik. A helyzet az, hogy már a 17. században is azt állította Berkeley, minden csak akkor létezik, ha megfigyelik. Minden!  Eddig kvantumokról volt szó és más részecskékről. De a Földön körülöttünk, sőt a makro világban, és a Világegyetemben is az atomok hullámokból vannak, tehát nem láthatók, és ezeket csak akkor látjuk, ha ránézünk, és ezért a hullámok összeomlottak. Persze ha sokan nézik, figyelik állandóan, mint a világegyetemet, akkor nem tud visszaállni a hullám állapot.

A két rés műszer csodája csak azért lehetséges, mert a valóság egy feldolgozási folyamat, ami érinti az emberszemet, agyat, tudatot! ( A dinoszaurusnak nem volt tudata, mert testéhez képest pici volt az agya,neki nem omlott össze a hullám nem volt tudata!) Minden hullám csak akkor létezik, ha nem figyelik, ha ránéz valaki tudatos lény, akkor anyaggá válik. Ami anyagot körülöttünk látunk, sőt minden, amit csak láthatunk, a Földön, az égen mind anyagból van. De a keletkezéskor kvantumköd, vagy kvantumhabok voltak.

De mi maradjunk az embereknél, ha valakit hátulról néznek, akkor azt rövidesen érzékeli és megfordul. Ha két ember egymás szemébe néz, akkor szinte gondolatokat, érzelmeket küldenek egymásnak, és ezeket érzékel. Sok emberi kapcsolat jött létre, ha egymás szemébe néztek. A leírtak azt igazolják, valamint a szemek fizikája és élettana, hogy nem csak látunk a szemükkel, és a fényt befogadjuk, ez a hátsó agyba jut, amely ezt feldolgozza, azt ott megjelenik a kép. Az agy kifelé is bocsát fényt és anyagot, kiegészíti a látott képet, és üzenetet is küld. A szem energia és anyag hullámokat is bocsájt ki, ezekkel tud információt, esetleg anyagot is továbbítani a célhoz, és egymás szemébe nézve, közölni valakinek, így gondolatokat közvetít, érzelmeikre hat, vagy kifejezi dühét, megvetését, lenézését, jó akaratát, vonzalmát, elutasítását, kedvességét, és még sok minden mást.

De, hogy visszatérjek mondandómra, a szemünk sokszor becsap, a csillagokat, szinte mindet, pontnak látjuk az égbolton, pedig a fény gömb alakban és hullámként terjed az égbolton, és ez mindenütt így van. Ha mi ránézünk egy pontra, tehát anyagnak látjuk a csillagokat. Ezekből következik, hogy az anyagok vizsgálatánál a két rés kísérlet esetében, a műszerbe érkező fényhullámok interferenciát mutatnak az érzékelőn, a hullámhegyek, ha találkoznak, erősítik egymást, így jönnek létre a fény által keltett interferencia csíkok.

A hullámvölgyek találkozása gyöngít azt. De ha rátekintünk, akkor pontként megjelenve anyagot, fénypontot látunk, és ha tekintetünket elfordítjuk, akkor a fénysugár újból interferencia hullámokat jelez a kijelzőn. És ezt a csodát a szemünk sugara hozza létre.

Ha mindkét vizsgáló réshez detektort állítottunk, hogy tudjuk, melyiket választja a részecske, akkor egyiket sem választja, megkerüli a két rés vizsgáló műszert, és minden lehetséges utat választva, így érkezik az érzékelőre.

Heisenberg-féle határozatlansági elv szerint egy részecske vagy tárgy pontos helyzetét vagy sebességét nem lehet egyszerre meghatározni. Az csak külön egymásután mérhető. Viszont a kvantumrészecskék csak úgy ott vannak. A kvantum anyag és a kvantumhab felhő fizikája nagyon eltér, azt csak el kell fogadni, az csak úgy ott van. A kvantumfizikát a NEWTON fizikával sok éve próbálják összevonni, még nem sikerült.

A két rés vizsgálati módon lehet megállapítani, hogy a vizsgálandó anyag, esetünkben kvantumhab vagy kvantumköd, anyag vagy hullám tulajdonságú, vagy olyan, mint a fény, anyag is hullám is és +, kvantumokban (szakaszokban) is érkezik hozzánk?

A két rés kísérlet

Ezeket a kvantumköd és kvantumhab részecskéket, energia csomagocskák alkotják a Világegyetem minden anyagát. És irányítják agyunkat, gondolataikat, mozgásunkat, érzelmeinket, testünk idegi elektromos, ingervitelünket, az egész életünket. A kvantumszintű jelenségek a makroszintű megfigyeléseinkre is igazak! Minden anyag, ami létezik, kvantumokból és hullámokból áll, amelyekből az atomok és a molekulák is épülnek fel. Így jött létre az anyagi, a növényi és az állatvilág, benne az ember is.

Ha egy székre nézek, azt széknek látom, és ha csak megsimogatom, érzékelem, mivel a tudatom hosszú ideje eltárolta a szék formáját, és a róla érkező fotonokat látjuk az agyunkkal a tapintással érzékeljük, de a szék kvantum - atomi hullámokból van, amit az atomok és bennük a kvantumanyagok energia csomagocskák alkotnak. És ez a levezetés vonatkozik minden anyagra, amit látunk széket, követ, házat, csillagot, bolygót, valójában, amit csak az érzékszerveink által közvetített információként látunk. Az Univerzum egy alaktalan kvantumfelhőből áll, amíg nem figyeljük, energiából van, részecskék és hullámok formájában E=mc2 Einstein szerint is.

Tehát a szemünket be lehet csapni, ha érzékszerveinkkel más információt közlünk, akkor azt a képet látja. Ez elég veszélyes lehetőség arra. Amint egy jeles író  könyvében azt írta, hogy az emberek tudatát, látásukat, érzékszerveit vezérli( a vak is lát a kezével és hall a fülével), így módosítva, mindent szépnek látva, érzékelve, jólétben tartsák az embereket, miközben nyomorban és piszokban élnek. Az atomok különben is nagyon kis helyet zárnak be a térben, az atommag és az elektronok között nagy az üres tér. Az a csoda, hogy nem omlik össze a szék, ha rá ülünk, vagy nem tudjuk a kezünket belenyomni, ezt meggátolja az atomok egymás felé vonzása, kölcsönhatása. A tudósok azt vélik, hogy szoros kapcsolatban állunk minden szinten az univerzum struktúrájával, és egymással is. Az ikerparadoxon szerint, ha két részecske összefonódott, de mi eltávolítjuk az egyik felét nagyon messze, akár az űrbe, é a Földön maradt résznek megváltoztatjuk a spinjét (forgásirányát?), akkor a nagyon távollevő részecske ezt a változást a fénysebességnél gyorsabban követi. Igazolódott az is, hogy nem csak mikró méretű anyagok vizsgálhatók a két rés kísérlettel, hanem ezerszer nagyobbak is, sőt élő baktériumokkal is ugyanúgy működik a műszer, és a két résen áthaladva hullámot mutat a kijelzőn, de ha ránézünk, akkor ugyanaz anyaggá válik.

A MINDENSÉG ELMÉLETE

A teret hosszúsága szélessége és magassága szerint érzékeljük, ez a tér, és ez így létezik időszámítás előtt 400-tól. A modern fizikának és Kaluza-Klein fizikusoknak ez kevés volt és megalkották a negyediket, hozzávonták az idő dimenzióját és így létrejött a téridő, amellyel már jól tudtak számolni. Felmerült, hogy a fény nem más, mint a negyedik térdimenzió rezgése? De még nem zárult le a kíváncsiság. Freund, egy elsőéves egyetemista azt mondta "miért kellene a fénynek és a gravitációnak olyan eltérőnek lenni”? és ennek alapján Kaluza-Klein fizikusok merészen feltételezték, hogy felcsavarodva létezik egy ötödik dimenzió is. Ebből persze következtek a magasabb dimenziók léte is. egészen 10. dimenzióig.

Einstein szerint az igazán jó matematikai képletnek nemcsak jónak, de szépnek is kell lennie, mint a csiszolt márványnak, ilyen képletnek tartotta az E=mc2-t, vagy a Kaluza-Klein képletét a negyedik dimenzióról. És igaza is volt, az E=mc2 képlet mai is a világ legtöbbet alkalmazott képlete. Bár sok „tudós"?! azzal foglalkozik, hogy hibásnak  bizonyítsa  az E=mc2–t , sikertelenül  és fölöslegesen. A Kaluza-Klein képlete azért szép és csodás, mivel belőle, általa fejlődtek ki a 4.-5. majd a magasabb és a 10. dimenziók, és ez így a jövő képlete! Amely képletek nem, vagy rosszul működnek és túl bonyolultak, azok szerinte fából vannak, mondta Einstein. A Klauza-Klein képlet iránt megszünt az érdeklődés, egy időre !

Mert elérkezett a kvantummechanika ideje, és a tudós világ az újjal kívánt foglalkozni.

A fentiek alapján igazolódik, hogy a világegyetemben minden összefügg mindennel, és az élőlények, emberek is összefüggenek egymással, még akkor is, ha nem tudnak róla.

A standard modell

niels Híre ment, hogy a standard modell megbukik, ami jogos is lenne, mivel  a cca100 elemi agyagot rendszerezi, de nincs benne a gravitáció, ugyanakkor nem szép, nem rendszerez, inkább összeerőltet elemi anyagokat. Sokan próbálkoznak új modell kialakításával. Ígéretes új modell a GUT de még egyáltalán nem tökéletes hiányzik belőle is a gravitáció, a Protonok bomlása 10132 év, ami kizárja az egyszerű GUT elméleteket,és van benne egy titokzatos elméletsor. A kettő majdnem jó lenne együtt, de nem lenne szép és jó.

Minden idők legnagyobb tudományos problémája az a lehetőség, hogy a kvantumelméletet a gravitációval egyesítsék és ezáltal megvalósítható lenne a Mindenség elmélete! A 20. század  szinte minden fizikusa  és a legnagyobb fizikusai  is ezzel foglalkoztak, Einstein élete utolsó 30 évét ennek megoldására szánta  sikertelenül, Heisenberg hires német fizikus Heisenberg-féle határozatlansági elve,  alapvető fontosságú a kvantummechanikában, és számos kísérleti eredményt magyaráz meg. Ez az elv, korlátozza a részecskék tulajdonságainak pontos meghatározását, és hangsúlyozza a kvantummechanika valószínűségi jellegét. Heisenberg  a Mindenség elméletéről könyvet írt erről a témáról. Majd közzétette, hogy Wolfgang Paulival megoldották a Mindenség elmélete problémát. Wolfgang Pauli egy levelet küldött küldött Heisenbergnek, a levél egy üres lap volt, és Pauli azt írta, ez a kép majd megmutatja a világnak, hogy úgy tudok festeni mint Tiziáno. Csupán technikai részletek hiányoznak? Heisenberg és Wolfgang Pauli féle egyesített mezőelméletről előadást tartott, Pauli. A végén Niels Bohr felált, és azt modta, "valamennyien megegyezhetünk abban, hogy az önök teóriája őrült, csupán az a kérdés, hogy ellégé őrült -e".

Tehát még mindig nem született meg a Mindenség elmélete. Pedig a tudománynak, a fizikának nagy szüksége van egy egyesített Mindenség elméletre, forradalmian megváltoztatná a fizikát, és rengeteg jelenleg függő problémát is megoldhatna. Az idő megérett a változásra, kényszerítőereje van arra, hogy a  következő generációt a márvány világa hivja, és persze a Mindenség elméletének megvalósítása, a gravitáció egyesítése a kvantumfizikával, és a Nobel díj!

Ezek után arról írok, milyen nagy küzdelmet folytatnak a fizikusok azért, hogy megvalósítsák a Mindenség elméletét. Ebben szinte az egész fizikus tudós társadalom érintett. És ekkor új életre kelt a Kaluza-Klein elmélet! Az érdeklődést az váltotta ki, hogy márványból faragott, tehát tiszta világos. És a fizikusoknak kedvező volt, hogy több dimenzió van benne jelenleg 5, hát megnövelték N dimenzióval, és észrevették, hogy a hipertérre vonatkozó szimmetria így szabadon levezethető, és ekkor a standard modell kulcsa a Yang–Mills-mező jelent meg. Ez az új egyenlet két részre bomlik, az első rész Einstein szokásos egyenletei a gravitációról, a másik rész pontosan  a Yang–Mills elmélet, ami a teljes szubatomi fizika alapját képezi. Csaknem automatikusan jött elő a magasabb dimenziókból, a felfedezett szimmetria a hipertérből eredhet. Így lett márvány! És így egységesítjük a gravitációt leíró Einstein-mezőt, a Maxvell-mezőt, a Yang–Mills-mezőt, és a kirakó játék darabjai illeszkednek egymáshoz! Ami a Yang- Mills mező kivonása a régi Kaluza-Klein–elméletből első lépésként jött létre. A fa márvánnyá alakítása rendkívül nehéz. A standard model minden részének spinje van. És ez gátolja a továbblépést. De meglepetésre, hogy a szuperszimetriának nevezett új tulajdonság ennek az ellenkezőjét állította, és egy új számrendszert javasolt. De legegyszerűbb mód az lenne az anyag befogadásához, hogy a szupergravitációs elméletet 11 térdimenzióban írnák le. De akkor a Kaluza-Klein elméletet 11 dimenzióba csak úgy lehet leírni, hogy a Riemann elmélet tenzorait meg kell változtatni. Peter van Nieuwenhuizen egy nagyon ragyogó elme, aki nemcsak egyszerűen számol, de trendek felállításában is erős. Ezt úgy végzi, hogy neki az ív papír kevés, mivel a szupergravitációsegyenlet az ív papír terjedelmét túlhaladja. Ezért ő nagyalakú művészi vázlatfüzetben számol és ír.Úgy dolgozik, hogy elindul a füzet első oldal bal felső sarkán, és teleírta az egész oldalakat és a füzeteket, megállás nélkül, mindezt a sok képletet és azok összefüggéseit követve. És ez a munka így haladt sok héten keresztül. Dehát ez emberfeletti munkatempó. Igen az. De ennyire akarta az eredményt, a Mindenség képletét megvalósítani. De sajnos még mindig hiányzik valami, a Mindenség elmélete képletből, ekkor fordult a fizikus társadalom a Húrelmélet felé.

A HÚRELMÉLET

És megérkeztünk a Húrelmélethez! Amelyről azt irták, a XXI. század képlete lenne, annyira nehéz, hogy túl korán jött a XX. századba. A húrelmélet lényege, hogy egyaránt képes megmagyarázni az anyag és a téridő természetét. Még a standard elmélet is sok elemi részecskét hagyott ránk. De nem tudjuk, hogy a húr miből jött létre, lehetséges,hogy a húrok  az Uverzumban végtelen ideje vannak és lesznek is. A húr rezeg, és 100 milliárd milliárdszor kisebb, mint a Proton. Ez előrevetíti, hogy soha nem lesz látható, és nem lehet kisérleti bizonyításokat végezni vele.

De a fizika történetében többször kijelentették azt, hogy soha nem lehet bizonyításokat végezni a húrokkal. Mégis lehetett alkalmazni és bizonyítní, elképzelhető, hogy a 10.dimenzió kutatásásának eszközeit a Világűrben fogjuk megtalálni. Vagy régebben a csillagokról azt írták, azok örökké egy fénypontok lesznek, és anyagukat soha nem lehet megállapitani,elemezni. Ezt is túlhaladtuk már, jelenleg spektroszkópiával szinképelemzéssel vizsgáljuk a csillagokat, és állapítjuk meg anyagának összetételét. És még több ilyen” kutatásra nem alkalmas tétel “, vár megoldásra ?!          

Ezek mellett a legfontosabb a Húrelmélet negoldása. Tehát kellett egy XXI századi matematikus fizikus. És milyen az élet, itt van az amerikai zseni, aki képes megoldani a feladatot.

Edward Witten uralja ma zsenialitásával a fizika világát, pedig kerülővel érkezett más pályáról. Most Einsteinnel együtt említik a nevét. A fizikusok legmagasabb díjait,  mind megnyerte. Otthon dolgozik, és csak bámul kifelé az ablakon. Felesége, aki büszke rá, ráadásul szakmabeli, azt mondta, hogy “Ő soha nem számol másképpen csak fejben.”

Witten úgy beszél erről: “A legtöbb ember, aki nem gyakorlott a fizikában, valószínüleg azt gondolja, hogy a fizikusok dolga hihetelenűl nehéz számitások készítése. De valójában nem az a lényeg, hogy a fizikus fogalmakkal foglalkozik, meg akarja érteni a fogalmakat és az alapelveket, amelyek mentén a világ működik. És ezeket újra formálva lángelmével találja ki az új lehetetlen megoldást". Zsenihez méltó nyilatkozat, és utána a döntése is az. És úgy döntött: a szuperhúrelmélet megoldását akarja elérni, azt állítván, hogy képes egyesíteni Einstein gravitációs elméletét a kvantumelmélettel, és megtalálja a szuperhúrelmélet eredetét. Ígéretét meg is valósította, egyesítette. Einstein gravitációs elméletét és a kvantumelméletet összedolgozta, és megvalósította a szupehúrelméletet!
Most tényleg nagyon közel van a megoldás a Mindenség elméletére!

Bár már cca. 20 éve a legtöbb fizikus ezzel foglalkozott, de csak Witten tudásával érték el az áttörést, a szuperhúrelmélet müködését. Így jelenleg a Világegyetem összes képletét, beleértve E=mc2-t is fogadja a szuperhúrelmélet, de még nem teljes.

A HÚRELMÉLET LEGSIKERESEBB VÁLTOZATÁT

David Gross, Emil Martinec, Jefrey Harvey, és Ryan Rohm princetoni fizikusok alkották   vonós négyesnek is hívták őket. A princetoni értekezleteken Witten teszi fel a legtöbb kérdést a maga lágy hangján. Gross orgánuma dörgő és parancsoló. A húrelmélet legfigyelemkeltőbb vonása, hogy magába foglalja Einstein gravitációs elméletét, sőt a gravitációt szereti, ellentétben  az eddigi képletekkel. E szerint a graviton a gravitáció kvantuma!

Tömörség és szépség a jelemzője, mert egyszerű magyarázatot ad a részecskefizika és az általános relativitás szimmetriáinak eredetére. Kiküszöböli a végteleneket, a kvantumgravitáció véges elméletét adja. Ez már adja azt, hogy a Húrelmélettel pályázhasson a "Mindenség elméletének megalkotója" címére.

A  fizikában a múltban sok olyan probléma merült fel, amire azt hitték és állították, hogy soha nem lesz megoldható, és megoldották. Most ilyen a húrelmélet, szinte biztos vagyok abban, hogy a húrelméletre lesz megoldás, hiszen olyan, mint a fényes gránit, és akkor az tökéletes, Einstein szerint.

Viszont a szuperhúrelmélet megoldja és fogadja a Világegyetem összes képletét, és az addig lehetetlennek tartott gravitációs elméletet különösen kedveli. Mert a Húrelmélet egy elég bonyolult, de rendkívül szép képletekből áll, amelyek ezeket lehetővé teszik.  Biztos vagyok abban, hogy csak idő kérdése, amikor a szuperhúrelmélet elnyeri méltó helyét a fizikában, és a Mindenség-elméletének jogos megvalósítójának elismerését.
Én Edward Wittenre szavaznék, ő tette a legnagyobb lépéseket a fizikában, eredményesen.

De az emberek olyanok, hogyha nem ők győztek, akkor a másik gyözelme legyen leminősitve. A Húrelmélet igazi Atyja, Edward Witten, akiről a fenntiekben írtam,hogy semmit nem ír le, fejben otthon gondolkodva oldJa meg. Eldöntötte, hogy egyesíti Einstein gravitációs elméletét és a kvantumfizikát, és a szuperhúrelméletet létrehozza. Kollégái, hogy ne kaphassa meg a Nobel-dijat, azt találták ki, ami igaz, hogy a Húrelmélet, 100 milliárd milliárd mérettel kisebb, mint az atommagban lévő proton , ezért a Húrelmélet részecskéje nem vizsgálható, egyenlőre, így hát alkalmatlan fizikai vizsgálatokra. Viszont minden képletet és a gravitációt is fogadja, és lehet vele dolgozni! Tehát a jól működő húrelméletet káros kihagyni a fizika munkáiból és a jövőből. Használni kellene, és erre volt példa, hogy feldobta a jó megoldást, akár a saját kis fizikai méretére is.

Magam is úgy vélem, szükséges az Univerzum vizsgálata, a régi dolgok elavultak, új teóriák vannak. A bemásolt tanulmány is igazolja a" Kvantumköd, kvantumhab" írásomban kifejtett munkámat.

VALAMIT ROSSZUL TUDUNK AZ UNIVERZUMRÓL

Fenti művemben, a "Kvantumköd és kvantumhab..." lehetőségeiről írtam, amiből következik, hogy mivel ezek energiacsomócskák, és felhőbe tömörültek össze az Űrben, amikor elérték a megfelelő mennyiséget, összezuhantak, és saját gravitációjuk segítségével a kvantumköd létrehozta a hidrogén atomot, míg a kvantumhab használta a lehetőségét, és a létrejövő csillagok közepében magfúzióval létrehozott 20-30 új anyagot. Az így keletkezett csillagok csillagcsoportokat alkottak, és ezek lettek az első spirálgalaxisok. Véleményem szerint ilyen módon jött létre az űrben a világegyetem. 

Másik verzió szerint a Nagy Bummal jött létre a Világegyetem. Ezzel az a problémám, ahogy Alan Guth is írta, hogy "A Világegyetem a Nagy Bummal nem jöhetett létre, mivel akkor még nem volt anyag, és nem volt, mi robbanjon.

A Világegyetem keletkezéséhez még egy verziót megemlítenék, amely szerint sík világegyetemek súrolták egymást, és így jött létre az ismert világegyetem, melynek ismert anyag alkotója 5%, sötét anyag része 25%, és a sötét energia 70% mennyiségű. Ennek bizonyítéka, hogy az ismert világegyetemmel részben együttműködve van az ismert anyag fizikája, létezik a sötét anyag nagy gravitációja, és a sötét energia óriási, széttaszító hatása.

Ha az Univerzumot "madártávlatból" néznénk, akkor azt látnánk, hogy egyenletesen oszlanak el a galaxisok, csillagok és más égitestek. Ezt a Standard modell is igazolja!? Ez a fentebb bemutatott táblázat is igazolja, hogy  valamit rosszul tudunk az Univerzumról is, mert a Standard modell nem foglalkozik a gravitációval, nem igazán pontos, összeerőszakolt. Minden elemének spinje van. Tehát az adatok tükrében a standard modell elavult.
A tudósok olyan felfedezéseket tettek, hogy az Univerzum tágulási sebessége egyáltalán nem egyenletes, és ráadásul változó. Ez a kitétel tulajdonképp képtelenségnek tűnik. Különös tekintettel arra, hogy a világegyetemben vannak extra nagy méretű struktúrák, amelyeknek létezése is kérdéses, és ezeket nem tudják megmagyarázni. 
Probléma még az, hogy a fent jelzett Univerzum egyenletes csillageloszlásától eltérően a kvazárok eloszlása a kozmoszban egyenlőtlen, ami azért baj, mert a világegyetem méretét, tágulásának sebességét a kvazárokhoz viszonyítják. 
Ez teljesen megkérdőjelezi a vöröseltolódással mérő Hubble kozmoszállandó instabil változásait. 
Van egy olyan teória, ha elég távolról nézzük az univerzumot, akkor nem is létezhetnénk. Elsősorban a fényre gondolok, amelynek a terjedése maximum 14 mrd fényév. 
A univerzum bizonyos részein vannak területek, amelyekben az egyenletes elosztástól eltérve olyan rendszerekbe tömörülnek, hogy  méretükkel a galaxisok megzavarják az univerzum általános egyenletességét, gravitációs és mágneses egyenletességét.​

300px Hoags Objektum

A Nagy Gyűrű: a gigászi, kozmikus szerkezet, amit nem tudunk magyarázni a jelenlegi elméletekkel. A Big Ring vagy magyarul Nagy Gyűrű annyira óriási, hogy az univerzummal kapcsolatos jelenlegi elméleteinkkel egyszerűen nem lehet létezését megmagyarázni.

AZ UNIVERZUM KORA, MÉRETE

Az Univerzum kora egy nagy rejtély. Nem lehet meghatározni a keletkezését, nem lehet meghatározni az esetleges megszűnését, tehát csak becslésekre hagyatkozhatunk. Egy időben a Nagy Bumm keletkezése volt a mérce, amely szerint 13,5 mrd fényévvel ezelőtt jött létre az univerzum. de ez már jelentősen túlhaladott, mert az Univerzum a rádióhullámú mérések szerint 90mrd fényév méretű, de nagyon valószínű, hogy végtelen nagyságú.
Különlegesség az, hogy a 140283 nevű matuzsálem csillagot 14,5 mrd korúnak mérték. Ez azt jelentené, hogy előbb jött létre ez a csillag, mint ahogy a Világegyetem keletkezett. Ez nem valószínű, de nem lehetetlen, hogy a matuzsálemcsillag a világegyetem keletkezésekor jött létre, és jobban tudja az időpontokat a világgegyetem keletkezéséről, mint a tudósok.
Mit mondanak a tudósok arra az új teóriára, mely szerint a Világegyetemnek nem volt kezdete!?

A DÉLI-SARKON ÉRTÉKELT NEGATÍV IDEJŰ ANYAG

amely, azt igazolja, hogy a Világegyetemünk közelében létezik egy másik világegyetem, amelynek anyaga és annak fizikája nagyon nagy mértékben eltér a mi világegyetemünk anyagától és fizikájától. Szerintem azért érzékelnek a Déli-sarkon többször negatív idővel működő világegyetemet, mivel az közelünkben van, és úgy működik, hogy ellentétben a mi ismert világegyetemünktől nem folyamatosan tágul, hanem éppen összezsugorodó formával és fizikával létezik, ezért észlelünk a 
Déli-sarkon ebből negatív idejű anyagot.

MAGAMRÓL

Most ünneplem hamarosan 85. születésnapomat, szép tartalmas életem volt idáig, és még szeretném folytatni. Sok tervem van még, amelyeket meg kívánok valósítani.

A csillagászatot 15 évvel ezelőtt kezdtem, akkor olvastam egyik híres író könyvét az Ikerparadoxon elméletről. Ez eldöntötte a további sorsomat. Ekkor történt, hogy találkoztam új parneremmel és az első randevúnkon az Ikerparadoxon elméletről beszéltem neki részletesen. Nem mondta el a véleményét! Akkor lelkesen azt mondtam neki, hogy 15 év múlva megváltozik a világ, olyan rendkívüli csillagászati felfedezések lesznek.

15 évvel ezelőtt építettem jelenlegi házamat, amelynek félkész állapotában már a tetején volt a csillagászati kupola. Benne három műszer, amelyek paralell működnek. Egyszerre kutattam és vizsgáltam, és imádtam csinálni. Újjáalakítottam világhírű hibás műszeremet, és legtöbb épített műszerem saját konstrukció, és saját kezű kivitel is.

40 éve vezetem sikeresen cégemet, ami a nagy sebességű vonatok fékrendszerében lévő alkatrészek speciális részével foglalkozik. 4 millió darabot bocsátottunk ki hibátlanul. Minden darabba beleütik a monogrammomat. Büszke vagyok rá, ismernek Japánban, Kínában, Németországban, Franciaországban és még sok helyen.

Időközben, szintén 15 évvel ezelőtt elkezdtem olvasni, nagy sikerre hivatkozva az Ikerparadoxon ügyben. Stephen Hawking összes könyvét elolvastam, nagyon sokat tanultam tőle, például azt írta, "hogy ha eljutottál a 15. oldalig és addig nem értettél valamit, akkor tedd fel a polcra a könyvet, ott is jól mutat." Ezenkívül Einstein a kedvenc íróm, mert végtelen nyugodt logikával magyarázza el az általános relativitás képletét, és egyebeket.
Szívesen olvasom John Gribbin könyveit , Jim Al-Khalili,  és Michio Kaku munkásságát is.
Heisenberg csodálatos elméletei, írásai mindig megragadtak, és még sok más írótól olvastam csillagászati könyvet.
Mivel születésnapomra kedves barátaimat, orvosomat meg szoktam hívni, és ő ismerve érdeklődésemet csillagászati könyvvel szokott megajándékozni. Már-már kevés olyan magyarországi csillagászati könyv van, amit nem olvastam. 
Fent jósolt 15 éves változásra a fizika terén büszke vagyok, de ez igazán nem büszkeség, mert egyszerűen megéreztem a változás szükségességét és kényszerét. Ez számomra olyan, mint a matematikában a Nagy Megsejtés. Nekem ez volt a Nagy Megsejtésem. És ez meg is valósult.

Kívánom Kedves Olvasóimnak, hogy valósuljanak meg Álmaik,
a fizika váltsa valóra csodálatos törvényeit, a Húrelméletet,
éljük meg egészségben a jövőt. 

Hollósi Ferenc

Budapest, 2024.04.23.