HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme

​A SÖTÉT ANYAG és a GRAVITÁCIÓ ÖSSZETÉTELE és LÉTREJÖTTE 
#Forever  #Love  #Photos

A SÖTÉT ANYAG és a GRAVITÁCIÓ ÖSSZETÉTELE

és LÉTREJÖTTE 

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a nagyok által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

Sok észlelő csillagász és asztrofizikus foglalkozik a sötét anyag létével. Magam is írtam erről, a  https://astronomyknowhow.hu/hu/a-sotet-anyag-es-a-sotet-energia címmel megjelent tanulmányomban. A világ és a tudomány közben előrehaladt.

Mit tudunk a sötét anyagról?

 •  Gravitációja van, amit biztosan tudunk észlelni. (1. kép)
 •  A sötét anyag gravitációja nem egyenletes. Egy-tízszeres gravitációs erősség is létezik.
 •  Jellemzően a galaxisokban és halmazokban található, melyeknek összetartó ragasztója a sötét anyag.
 •  Ha a gravitációs lencsével távolra nézünk a világűrbe, a sötét anyag különleges gravitációs nagyításokat hoz létre.
 •  A sötét anyag a látható anyagra is hat, azzal kapcsolatot tart fenn a gravitáció által, de közvetlen, direct hatását az ismert       anyagra nem találják.

Az ismert Világegyetemet: 

 • 22% sötét anyag, 
 • 5% ismert anyag, és
 • 73% sötét energia alkotja.

Viszont semmilyen földi, emberi észlelő műszerrel nem észlelhető a sötét anyag.                                                                                  A sötét anyag gravitációs vonzása létezik, akkor anyagnak is lennie kell! Legfeljebb az észlelő műszer vagy módszer nem megfelelő arra, hogy lássuk a sötét anyagot. E téren a tudósoknak kell továbblépniük.                                                                         A fentieket átgondolva arra a következtetésre jutottam, hogy a sötét anyag valóban létezik.

Anyaga: rendkívül kisméretű atomrész szemcsékből áll, melynek kis mérete, valamint anyagának minősége kizárja az optikai észlelést.                                                                                                                                                                                                  Ez a kvantum sötét anyag  nem észlelhető a jelenlegi csillagászati műszereinkkel.

Az Univerzum nem üres tér! Abban hatalmas mennyiségű, rendkívül kis méretű, kvantum anyag is létezik, amint arról írtam a https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-nem-szunik-meg--mi-volt-a-nagy-bumm-elott- című tanulmányomban.

Keletkezése: ahogy a tanulmányomban is írtam, nem előzmények nélküli eseménysor után a Nagy Bummal jött létre a Világegyetem, amit megelőzött egy az Univerzum porából különleges módon kialakult, rendkívül nagy fekete lyuk, amely felrobbant.   
​A Nagy Bumm során nemcsak hidrogén és egyéb előanyagok jöttek létre, de ekkor keletkezett a kvantum sötét anyag is, a Nagy Bumm rendkívül fínom poraként. Anyaga fémjellegű kell, hogy legyen, így tudja sokkal erősebb gravitációjával  a spirálgalaxisokat és ködöket létrehozni, összetartani, összeragasztani.                                                                                                  Ha a sötét anyag nem lenne, akkor a spirálgalaxisok és ködök  megszünnének egy egység lenni, szétáramlanának a Világegyetetemben.                                                                                                                                                                                 Lehetséges sötét anyag keletkezése a fekete lyukakból, mivel azok folyamatosan párolognak,  anyagot veszítenek a Hawking sugárzás által. Ez a párolgás is lehet a sokféle sötét anyag létrehozója.                                                                                                       A nem barionos  sötét anyagok  lehetnek:

 • neutrinok,
 • wimp-ek  - gyengén kölcsönható elemi részek,
 • axionok - elektromos töltéssel és spinnel nem rendelkező elemi részecskék.


Ezeket a világ legnagyobb kutatóintézetei vizsgálják, de egyiket sem sikerült izolálni, mivel nincs kapcsolatuk az ismert anyagokkal.                                                                                                                                                                                            Debrecenben az Atomki kutatója, dr Krasznahorkai Attila létrehozta az X17-es, az elektronnál 18x nehezebb elemet, amely egy új Bozon, az ötödik természeti erő, mely akár lehet a sötét anyag.

Kutatása világszerte elismert, bár vannak ellenzői, elképzelhetően Nobel díj várományos.

Észlelése:

A sötét anyag észlelhető, elsősorban a törpegalxisokban, úgy viselkedik, mintha egy sötét folyadék lenne, amely azonban az ismert anyagra gravitációjával hatással van. Jelen információim szerint annak összetevője valószínűleg a neutralino, amely fizikailag teljesen úgy viselkedik, ahogyan azt a kutatófizikusok jelezték. A sötét anyag fő része hideg matéria, ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessen a látható anyaggal fel kell fűtődnie, melegednie, hogy egymással kölcsönhatásba kerülhessenek.      (1. számú kép)

1. számú kép: Balra a számítógépes modell, jobbra az IC 1613 törpegalaxis „valódi” képe ( illusztráció: University of Oxford)

Készítette: MissMJ. Magyar változat: Arpad Horvath - Wikimedia, CC BY 3.0,                          https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6892593                       

A sötét anyagnak várhatóan nem egyetlen összetevője van, nem lehetetlen, hogy ismert anyagok az összetevői, csak rendkívül finom, rendkívül kicsi atom rész méretű szemcsékből áll.                                                                                                              Szerintem a sötét anyagok atomkutatással, színképelemzéssel, esetleg rádiócsillagászattal történő vizsgálata valószínű eredményt kell, hogy hozzon a sötét anyagok összetételére.                                                                                                                       Az is elképzelhető, hogy eddig ismeretlen új anyagot fedezünk fel a sötét anyagok megismerésével.

Az alapvető kölcsönhatásokban teljesen különálló a gravitáció, amely a Világegyetemet működteti. A fentiekből kiderült, hogy a sötét anyagnak is jelentős gravitációs hatása van. Így felmerül az a lehetőség, hogy a sötét anyag  a gravitációnak egy megjelenése. Viszont nem tudjuk, hogy a gravitációs vonzás hogyan  terjed a Világegyetemben.*

Sötét anyag  = Gravitáció?

A Hyadok csillaghalmaz szétszóródása többszázmillió évvel ezelőtt kezdődött és ma is tart. Legújabb kutatás szerint azért szóródik szét, mivel sötét anyag tömegnek ütközik. Ebből következik, hogy a sötét anyag valós anyag.

A sötét anyag fő tulajdonságai:

A sötét anyag keletkezése: ahogy a tanulmányomban is írtam, nem előzmények nélküli eseménysor után a Nagy Bummal jött létre a Világegyetem, amit megelőzött egy az Univerzum porából különleges módon kialakult, rendkívül nagy fekete lyuk, amely felrobbant.                                                                                                                                                                                                        A Nagy Bumm során nemcsak hidrogén és egyéb előanyagok jöttek létre, de ekkor keletkezett a kvantum sötét anyag is, a Nagy Bumm rendkívül fínom poraként. Anyaga fémjellegű kell, hogy legyen, így tudja sokkal erősebb gravitációjával  a spirálgalaxisokat és ködöket létrehozni, összetartani, összeragasztani. Ha a sötét anyag nem lenne, akkor a spirálgalaxisok és ködök  megszünnének egy egység lenni, szétáramlanának a Világegyetetemben.                                                                                Lehetséges sötét anyag keletkezése a fekete lyukakból, mivel azok folyamatosan párolognak,  anyagot veszítenek a Hawking sugárzás által. Ez a párolgás is lehet a sokféle sötét anyag létrehozója.                                                                                                      A nem barionos  sötét anyag  lehetnek:     

 • neutrinok,
 • wimp-ek  - gyengén kölcsönható elemi részek,
 • axionok - elektromos töltéssel és spinnel nem rendelkező elemi részecskék.

Ezeket a világ legnagyobb kutatóintézetei vizsgálják, de egyiket sem sikerült izolálni, mivel nincs kapcsolatuk az ismert anyagokkal.

A gravitáció keletkezése: ahogy a tanulmányomban is írtam, nem előzmények nélküli eseménysor után a Nagy Bummal jött létre a Világegyetem, amit megelőzött egy az Univerzum porából különleges módon kialakult, rendkívül nagy fekete lyuk, amely felrobbant.                                                                                                                                                                                                        A Nagy Bumm során nemcsak hidrogén és egyéb előanyagok jöttek létre, de ekkor keletkezett a kvantum sötét anyag és a gravitáció is. A gravitáció végtelen hatású és fénysebességgel terjed. 
Ha a sötét anyag és gravitáció nem lenne, akkor a spirálgalaxisok és ködök  megszünnének egy egység lenni, szétáramlanának a Világegyetetemben.

Ugyanakkor felmerül, hogy az oly titokzatos gravitáció tulajdonságai szinte  azonosak a sötét anyagéval. A fő azonosságuk, hogy mindkettő jellemzője a gravitációs vonzás. Nem tudjuk, hogyan terjednek a Világegyetemben, fénysebességgel vagy azt meghaladóan.                                                                                                                                                                                        Elképzelhető, hogy a sötét anyagnak egy formája a gravitáció, vagy inkább fordítva, a gravitáció egy formája a sötét anyag léte. A gravitációnak sűrűsödése van, de csak rádiócsillagászattal érzékelhető, ORC néven ismert . A Hyadok csillagkép ütközik a világegyetemben egy óriás méretű sötét agyaggal vagy gravitációval ami szétszórja . A gravitáció csak tömegként jelentkezik, pl. a galaxisnak van gravitációja (statikus).                                                                                                                                                      A sötét anyagnak vannak ismert tulajdonságai, összetartja formálja keletkezésekor a galaxist, és egyben is tartja (dinamikus).  Ebből következően, előbb létezett az anyag, amit a sötét anyag összetart és egybe formál.                                                          Utána alakul ki annak végtelen hatása és gravitációja. Lehetségesnek tartom a végtelen gravitációt és a végtelen anyagot. Ha a gravitáció végtelen, márpedig az, (csak hatása a távolsággal fordított arányban négyzetesen csökken), akkor végtelen a sötét anyag is. De annak csak a gravitációs hatását észleljük.

Az alapvető kölcsönhatásokban teljesen különálló az Univerzumot működtető gravitáció.                                                                  A fentiekből kiderült, hogy a sötét anyagnak is jelentős gravitációs hatása van.                                                                                    Így felmerül az a lehetőség, hogy a sötét anyag  a gravitációnak egy megjelenése.                                                                      Viszont nem tudjuk, hogy a gravitációs vonzás hogyan  terjed a Világegyetemben.                                                                               

A gravitáció önállóan érvényes, külön osztálya van, és semmi mással nem egyesíthető.

Ha a gravitáció közvetítő anyagát megismerjük, akkor feltehetően már a hasonló sötét anyagot is meg tudjuk ismerni. Ha meg lenne a gravitáció és a sötét anyag mibenléte, csak (kis lépés volna?) a Világegyetemet 72%-ban alkotó sötét energia megismerése is!?                                                                                                                                                                                                 Akkor megismernénk a sötét anyag és sötét energia kérdését is.                                                                                                                A sötét energia taszító hatású, viselkedése pont fordítottja a sötét anyagnak, amely összetartó, gravitációs vonzást biztosít. A sötét energia taszító hatású. A sötét anyag összetartó hatású, de mindkettő a gravitáció egy formájával működik, közvetít.

Lehet, hogy rossz szó a “sötét”, csak a tényt közli, hogy nem ismerjük, nem látjuk.
Tehát fontos lenne a “látás”, észlelés mindhárom: gravitáció, sötét anyag, sötét energia kérdésében, és a közvetítő anyagaik megismerése.                                                                                                                                                                                                   Viszont nagyon segít, hogy tulajdonságaik hasonlóak.                                                                                                                              Mitől egyformák és miért nagyobb a mennyiségük jelen tudásunk szerint?                                                                                          Lehet, hogy rosszul állapítjuk meg a mennyiségeket, és nem 75-25-5% a helyes meghatározása az összetevőknek,  ettől jelentősen el is térhetnek.                                                                                                                                                                            Eltérhet azért, mivel  minden esetben a gravitáció a mértékegység.                                                                                                    Tehát a gravitációt kell jobban megvizsgálni.                                                                                                                                Elképzelhető, hogy többféle gravitáció létezik, de ha a gravitáció végtelen távol ható, akkor az a végtelen Világegyetem része. Ez meghatározza a gravitáció közvetítő anyagát és összetételét is. 
Tulajdonképpen a Világegyetem háttéranyagát kellene megismerni, melyből következik a gravitáció közvetítőanyaga! A Világegyetem háttéranyaga szerintem a virtuális anyaggal megegyező, tehát ezt kellene vizsgálni. A virtuális anyag elérhető, néha megjelenik, anyaggá változik, tehát vizsgálható.Lehetséges, hogy a virtuális anyag a gravitáció közvetítő anyaga!

A Világegyetem keletkezésénél https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-vegtelensegenek-bizonyitasa” azt állítottam, hogy energiahullámok sodorták egybe a világegyetemben lévő kvantumos anyagot. Így jött létre az ismert Világegyetem.                                                                                                                                                                                                              Az Univerzumban végtelen számú világegyetem keletkezett. Ezek közül kicsi a valószínűsége annak, hogy a mi világegyetemünkkel azonos atomszerkezetű anyagok  jöttek volna létre. Teljesen más atomszerkezetű, összetételű világegyetemek keletkeztek az Univerzumban, amelyek eltérnek a Mengyelejev táblázatban foglaltaktól. Lehet, hogy új Mengyelejev féle táblázatot kell létrehozni, kiegészítve más anyagokkal, elemekkel.                                                                       Óriási csoda lesz, amikor a fentiek igazolást nyernek, hogy létezik teljesen más anyagú és fizikájú világegyetem. Sőt az sem lehetetlen, hogy annak mi ma is részesei vagyunk, vagyis abban élünk, itt van körülöttünk, pl. sötét anyag, sötét energia formájában.                                                                                                                                                                                                                  A fentiektől biztosan eltérő módon kellene vizsgálni a végtelent, a világegyetemeket, azoknak anyagi összetevőit és fizikáját. Annak megismerésekor a sötét anyag és sötét energia kérdése is megoldást nyer.

Lehet, hogy amint régebben írtam, nincs sötét energia, csak a saját tengelye körül tárcsaszerű síkban forgó Világegyetemünk centrifugális ereje okozza annak gyorsuló tágulását. Nem lehetetlen, hogy mérési módszer hiba a vörös eltolódásból így értelmezni a tágulást. Az is lehetséges, hogy a fény rejtélyes útja “https://astronomyknowhow.hu/hu/a-feny-rejtelyes-utja-a-vilagegyetemben” téveszt meg minket.

A Világegyetemnek 95%-át nem ismerjük. Fekete anyag – fekete energia, hogyan lehetséges a Világegyetem egyensúlya, ha csak az 5%-át alkotó , ismert anyagot tudjuk vizsgálni, látni!?

Amennyiben tetszett az értekezés vagy más véleményed a leírtakkal kapcsolatban, kérlek írj pár szót köszönetképpen (katt. ide)!  
Budapest, 2021.02.13 Hollósi Ferenc