HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme

​Az örök élet
#Forever  #Love  #Photos

AZ ÖRÖK ÉLET

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

A vallástudomány és a Biblia az örök élet kérdését teljesen gondolatunkra bízza, hitkérdéssé teszi.                                              Hinned kell a halál utáni életben, és ha jól viselkedsz, akkor a Mennyországba jutsz!                                                                              És ha a Bibliának nem megfelelően viselkedsz, akkor meg kell bánnod bűneidet, és megbocsátást nyersz!                                      Ugyanakkor tudattal és tudat alatt mindenkit foglalkoztat egyénenként, vajon mi történik valakivel, de főleg vele, ha a földi élete megszűnik.                                                                                                                                                                                                Az emberi test egy évmilliárdok alatt evolúció által kifejlődött, és anyagában az elhalt csillagok magjában keletkezett atomokból létrejött, különleges rendkívül bonyolult sejtcsoport, GONDOLKODÓ!                                                                                 Életkorunk megnyújtása nagyon sok kutató, tudós és orvos életfeladatává vált. Sajnos Matuzsálemet még nem értük el (500éves életkor), de vannak előrelépések. Sok tudós úgy gondolja, hogy a sejtejeink telomeronjainak rövidülése okozza öregedésünket, ezért ezt meg kellene gátolni. Igen, de akkor csak fiatal sejtek keletkeznének, amelyek gyors növekedésükkel a rákbetegség időskorban amúgy is előforduló eseteit növelnék. Ha viszont a fiatal sejtek szaporodását gátolnánk, akkor a sejtjeink öregednének jobban, így nem hosszabbodna az élet.                                                                                                          Fontos még, hogy igazában nem az élet hossza a domináns. Sokkal fontosabb az örömteli élet minősége, amely meghosszabbíthatja életkorunkat. Ezen kívül az is nagyon lényeges, hogy minden napunkra, holnapra, jövő hétre, jövő évre legyenek céljaink, terveink, amit meg akarunk valósítani, és azt érjük is el!

Sokan azt mondják, hogy a gondolat teremt hosszú életet, és létrehoz tudományos eredményeket, amelyek sokáig élhetnek a későbbi emberiség közös tudatában. Newton-Einstein-Hawking!                                                                                                        Igen, ez is egy jó elképzelés a hosszú életre. Az emberek alkotásaikkal törekszenek megvalósítani öröklétüket. Hiszen akkor halunk meg igazán, amikor mindenki elfelejt.       

De még mindig nem érzem teljesnek, hogy mi lesz azzal a tudásmennyiséggel, egyéniséggel, ami az agyunkban koncentrálódik, és még nem tettük írásba, nem mondtuk el másnak, de a gondolat létezik!                                                                  Itt el kell térnem egy kicsit, mint csillagász. Sok jeles fizikus által megerősítve (Steven Hawking) sokan és sokat foglalkoznak a fekete lyuk tulajdonságaival és főleg azzal, hogy a fekete lyukba zuhanó információ nem vész el!?                                    Márpedig a fekete lyukról keveset tudunk, de az biztos, hogy abban olyan extrém körülmények vannak, nyomás, magas hőmérséklet, atomsúly, stb., ami mindent meg kellene, hogy semmisítsen. Még az információt is!                                                    A fekete lyukban sem valósulna meg az örök élet!                                                                                                                                        

Kisérlet:                                                                                                                                                                                                          Néha egyik szobában kigondolok valamit, amelyért át kell menni a másik helységbe, de mire odaérek, elfelejtem, miért mentem oda. Érdeklődtem ez ügyben, hogy hasonló eset, ki mindenkivel fordult elő, és kortól és nemtől függetlenül olyan visszajelzést kaptam, hogy szinte mindenkivel előfordul, hogy egy gondolat vagy egy tárgy miatt átmegy a szomszéd helységbe és mire átér, elfelejti, miért ment oda.                                                                                                                                                        Mint kutató, megfigyelő ember, hasonló helyzetben azt a módszert választottam, hogy visszamentem az eredeti helyszínre, ahol a gondolat létrejött a fejemben, és ott újból rövid úton eszembe jutott az eredeti szándék.                                                  Mire utal ez?                                                                                                                                                                                                  Szerintem arra utal a fenti kísérlet, hogy a gondolatunk létrejötte testünk és a fejünk körül egy ma még ismeretlen energiamezőt hoz létre, amelybe visszaérkezve, újból eszünkbe jut az energiamező segítségével az eredeti gondolat.              

Az agyunkat lehet vizsgálni EEG géppel és a fejre helyezett elektródákkal, mely megmutatja gondolataink működését.              Az agyunkat lehet vizsgálni MRI berendezéssel, és ott jól láthatók az agyi mezőkben a gondolatok.                                                 Az agyi MRI és EEG vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a gondolatok az agyunkban energiát termelnek, ez az energiamező sugárzik az agyunk körül. Az agyunkról nagyon keveset tudunk, és annak, mint ismert csak kb. tizedrészét használjuk.     

Továbbmenve úgy tűnik, hogy a testünktől függetlenül, de általa létrehozva, van egy folyamatosan változó energiamezőnk, elsősorban az agyunk körül, amely energiamező akkor is létezik, ha azt elhagyjuk.   
Tehát létezhet az, hogy az energiamezőnk, melyet testünk és agyunk létrehozott, ÖRÖKLÉTŰ!
​Nem szűnik meg halálunk bekövetkeztekor!     
                                                                                                                               

Foglalkozni kell még a fentieket igazoló gondolat távérzékeléssel is, amely kísérlet szerint főleg a haditudományban bizonyítottan működik akár űrhajó és Föld között is.

​I.E. 3000-ben különlegesen képzett egyiptomi papok tudtak egymással beszélni több száz kilométer távolságból agyi energia mezővel.

​​A Világegyetem óriási mennyiségű csillagokat, spirál-galaxisokat, ködöket, energiát és energiacsomókat tartalmaz, amely energiacsomók bárhol megjelenhetnek és el is tűnhetnek azonnal. Lehetséges, hogy a mi agyi energiamezőnk ilyen módon válik öröklétűvé és bármikor megjelenhet egy másik energiamezővel kapcsolódva, mint tudományos gondolat, akár más egyénben is.                                                                                                                                                                 Ha ez igaz, márpedig az eddigi okfejtés tollamat eddig vezérelve eljuttatott idáig, akkor az is igaz, hogy a végtelenül sok gondolkodó lény (ember) gondolatai elhunytuk után is léteznek és a Világegyetemben fénynél sebesebben mozogva megjelennek és eltűnnek, majd csoportokat, végül egész világmindenséget formáló, gondolkodó alkotót hoznak létre, így megvalósítva a TEREMTŐ ISTEN létét és az egyén örök életét!

Zselic-2015.07.11. Albireo kettőscsillag / Készítette: Hollósi Ferenc