HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme
A világegyetem születése és elmúlása
#Forever  #Love  #Photos

A Világegyetem születése és elmúlása

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

A fény a Világegyetem keletkezése, a nagy robbanás (Big Bang) után nem sokkal keletkezett.                                                      Addig sötétség volt, mivel nem voltak atomok, azok létrejötte után lett, kialakult, megszületett a fény! És a Világegyetem tágulása során felragyogtak a csillagok. Majd később ezek álltak össze párokká, csoportokká, galaxisokká. A csillagok keletkezése folyamatos, ami az óta sem állt meg, a csillagok elmúlása is folyamatos. De a fekete lyukak is sok csillagot eltüntetnek!

WMAP kép a mikrohullámú háttérsugárzás egyenetlenségeiről                                                                                                Az ősrobbanás után nagyjából 380 000 évvel az atommagok és elektronok összeálltak atomokká, és a fotonok (fény) számára a világegyetem átlátszóvá vált. A mikrohullámú háttérsugárzás ebből az időből származik, de a Világegyetem tágulása miatt, amelyet a vörös eltolódás jelensége igazol, a hőmérséklete lecsökkent. (wikipedia.hu 2003 június)

A WMAP kép a mikrohullámú háttérsugárzás képre nézve nekem feltűnő, hogy a közepén üresnek tűnik(kék folt) lehet, hogy ott történt a Nagy Bumm (Big Bang).? Ez esetben úgy néz ki, mintha ott lenne a Világegyetem középpontja! Ha ez igaz, akkor ez azt is mutatja, gyűrűszerűen tágul a Világegyetem. Ezekből az következne, hogy a Világegyetem nagyon hosszú idő alatt szétoszlik a Végtelenben!?

A piros folt a kép középpontjában az UDFj-39546284, az eddig legtávolabbi ténylegesen megfigyelt objektum a Fornax-csillagképben, a Hubble Ultra Deep Fieldben, melyet a Hubble űrtávcső talált meg, a hírt 2011. január 26-án tették közzé. Távolsága a Földtől 13,2 milliárd fényév, kialakulása az Ősrobbanástól számítva 480 millió évre tehető. Nagysága a Tejútrendszernek körülbelül 100-ad része lehet.   

Az új csillag keletkezése jelenleg úgy történik, hogy a korábban keletkezett csillagok hidrogénjének nagy része átalakul héliummá és más könnyebb elemekké. Ha az átalakulás elérte a kritikus százalékot, akkor kitágul óriásra, majd a külső köpenyét ledobja, s az szétrepül a Világegyetemben. Ezek alkotják, így jöttek létre a csillagködök. A csillagködökben a csillag porán kívül gázok, pl hidrogén, és még a magfúzió által létrejött könnyebb elemek atomjai vannak. Ezekben külső gravitáció hatására örvénylések jönnek létre, majd ez az örvénylés csillagpor sűrűsödést eredményez, amely fokozódik egészen addig, amíg az örvénylés összeáll csillagmaggá, a magnak saját tömegétől gravitációs vonzása lesz, ezért még több csillagport és hidrogént vonz magához, és amikor elérte a kritikus tömeget beindul a magfúzió. Megszületett a Csillag!

MEADE LX-200 2017-12-16 0454 jpg  Készítette: Hollósi Ferenc                                                                                                                    Canon EOS-750 ISO-1600, Exp.idő: 131s

A V1331 Cyg nevű születő csillag a Hattyú csillagképben (en.wikipedia)

Minden esetben a korábbi csillag porából keletkezik az új csillag.                                                                                                              A magfúzió során nemcsak hélium keletkezik, de könnyű elemek is létre jönnek pl alumínium.                                                        A második esetben közepesen nehéz elemekből, hidrogénből és porból jön létre a csillag.                                                                  Majd a harmadik esetben még nehezebb elemek pl: vas (ebből lesz az autónk).                                                                                    A negyedik esetben már irídium is létre jön (az irídium az elektromos autók akkumulátorának alkotó eleme).     Csillagkeletkezés és az elmúlás is folyamatos (soha nem áll meg?!). De az nagyon fontos, hogy az a csillagpor hány csillagrobbanás után jött létre.                                                                                                                                                              A csillag halálát jelenti, ha közepében a magfúzió hatására vas keletkezik. A vas nemcsak a csillag közepe, de földi létünk egyik legfontosabb eleme.

Nem tudom elképzelni azt a szörnyűséget, ha minden csillag örökké élne. Lehetne végtelen számú csillag is csakhogy, ha végtelen számú csillag lenne, az kitöltené a végtelen teret is, és tekintettel a csillagok energiájára, lehetetlen lenne a gondolkodó emberi lét keletkezése. Úgyhogy a Teremtő a csillag élethosszat jól alkotta meg! Minthogy az is szörnyűség lenne, ha az ember örökké élne. Elvileg ki lehetne számolni hány ember élne most!                                                                              Van egy kutatás, amelyik úgy állapítja meg a csillag korát, hogy színképelemzéssel megnézik, milyen elemeket tartalmaz a poron és hidrogénen kívül, és ha a vizsgálat minél kevesebb elemet (kén,vas,réz alumínium,stb) mutat ki a csillagnál, annál korábban keletkezett a Big Bang-hez képest.

Ugyanakkor meg kell említeni, ahhoz, hogy a gondolkodó embert alkotó DNS kettős spirálja létre jöjjön a Földön cca. 3 milliárd év és evolúció szükségeltetett, valamint számtalan századik-ezredik csillagrobbanás, és abból új csillag keletkezése, hogy ez által létrejöhessen a mi Földbolygónk anyaga, amelyik kivételesen tartalmazza a gondolkodó ember létrejöttéhez a rendkívül bonyolult, szükséges atomi és molekuláris, vegyi, időjárási, és víz feltételeket! 

A DNS kettős spiráljáról (felső kép) az jut eszembe, érdekes, hogy a kettős spirálnak csak 10 százalékát használjuk mi, gondolkodó emberek, a 90 százaléka az emberi DNS -nek csak van, de nem tudni, miért fejlődött ki.                                            A DNS 10 százalékos része viszont, az elmúlt 200 évben drámaian fejlődött.                                                                                    Rendkívül érdekes kutatási téma lenne, a DNS 90 százalékának hasznosítása! 

Persze van DNS kutatás sok intézetben, félelmetes, bár tilos! De a DNS átalakításával is foglalkoznak. A szuper ember sajnos meg fog valósulni (Stephen Hawking véleményére hivatkozva).                                                                                                                Én azt kívánnám az emberi DNS-ből, mindnyájunk érdekében a kutatók távolítsák el, az evolúció során beleivódott agressziót és az ölési hajlamot.                                                                                                                                                                                            Ez ügyben sokat tehetne az ENSZ, ha megtiltanák az agresszív, gyilkos, horror filmek gyártását! Az egész világban, de főleg Hollywoodban!

Ha megvalósulna az agresszió nélküli társadalom (szerintem nem lehetetlen) többé nem lenne szükség fegyverekre, fegyvergyárakra és nem lenne háború sem. Micsoda pénz szabadulna fel és azt az emberi tudás bővítésére, űrtechnikai (erre valamikor nagy szükség lesz) fejlesztésekre kutatásokra, a jó emberibb élet meghosszabbítására, élelmiszerek, és víz előállítására fordíthatná az alkotók társadalma a közjó érdekében.

Na, nem szocializmus vagy kommunizmus lenne a jó megoldás, ma már más életfeltételek vannak, de a ” lét határozza meg a tudatot” ma is. Persze nem a mai politikusokra gondoltam, akiknek később kell elszámolniuk, háborúk indítása, a rengeteg áldozat miatt, amit a fegyver gyártók érdekében indítottak. De azok a politikusok sem különbek, akik a közpénzt, adókat, milliárdokat a saját eszmei és valós szobruk készítésére, saját vagyonuk gyarapítására költik. Megértem már pár szobor ledöntését és a nép, az utókor ítéletét.

Érdekes párhuzam, hogy a Világegyetemnek is csak 4 százalékát, a látható fényt ismerjük többé-kevésbé. A 96 százalékát, a sötét energiát és a sötét anyagot, kutatják, eddig sikertelenül. Legjobb tudomásom szerint az emberi agynak is csak 10 százalékát használjuk. Úgyhogy itt vannak előttünk a csodálatos kutatási témák, amelyekben óriási tartalékok és lehetőségek vannak, a Világegyetem a Fény a DNS és az emberi AGY.

A szuper intelligens gondolkodó számítógép nincs messze, amelynek létrejötte izgalmasan félelmetes. A baj majd akkor lesz, amikor ez a nálunk okosabb számítógép már sokszorosítja önmagát, és az embert, mivel annál magasabb tudású, fölöslegesnek ítéli!? Ezért jól tennénk, ha a „szuper memória - szuper agy” áramellátását biztosító ki-be kapcsológomb, a kezünk ügyében lenne mindig, és persze logikus, hogy mondjuk, napelemmel működik „az ember jövőbeni ellensége” (Stephen Hawking szerint). Bár szerintem akkor tennénk legjobban, ha nem fejlesztenénk ki saját ellenségünket! Megint egy új fegyver születik!

Tehát a jövőt illetően az emberiségnek igyekezni (és nem háborúzni) kell, mivel ezen a Földön nincsen még egyszer 3 milliárd évünk új evolúcióra! Mivel csillagunk, a Nap 3 milliárd év múlva felfúvódik, olyan méretűre, hogy a Földet is elnyeli, majd forró törpére zsugorodik, jelen kutatások és Stephen Hawking szerint.

Orion Csillagképből – Betelgeuse csillag                                        Newton 1000/250, 2016-03-24                                                        Készítette: Hollósi Ferenc                                                            Canon EOS-50D, ISO-200, Exp.:76s

 A Betelgeuse a Hubble képén                                                           Fotó: NASA,ESA/Hubble 

Amatőr Betelgeuse képemet nem szégyellem, a Hubble képe mellett, mivel a földről minden csillagfényes pontnak látszik. Kivéve a Hubble teleszkópot, amely képes a Betelgeuse csillagot is nagyítani, lásd a fenti képet.

„A Betelgeuse M2Iabh típusú vörös szuperóriás, az egyik legnagyobb fizikai méretű ismert csillag, átmérője a Napénak kb 950–1200-szorosa, tömege különböző becslések szerint 7,7–20 Naptömeg.  Az utóbbi 15 évben, 1993-tól azonban fokozatos összehúzódáson ment keresztül, átmérője 15%-kal lett kevesebb, mint az interferométeres mérések kezdetén, ami nem zárja ki, hogy a nem túl távoli jövőben szupernóva váljon belőle. A csillag gyorsan veszít anyagot, a csillag átmérőjénél hatszor nagyobb anyagcsóva nyúlik ki belőle, emellett felszínén valószínűleg igen nagy méretű konvekciós cellák vannak. Mindez életkorához képest (amely mindössze kb. 8-9 millió év) rendkívül gyors csillagfejlődést mutat. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse)”

Írásomat a Világegyetem keletkezésével kezdtem.                                                                                                                                      De több teória létezik a Világegyetem végéről is: Jelenleg Hubble szerint, a Világegyetem az általa detektált és díjazott, vörös eltolódással igazolt fénysebességgel tágul.                                                                                                                                                  Ezt a teóriát bátorkodom nem elfogadni! Amit vitatok A fény rejtélyes útja a Világegyetemben című írásomban. Több csillagász, és asztrofizikus is vitatja.                                                                    

Vannak, akik azt állítják, hogy a Világegyetem végtelenül tágul, majd kihűl, anyaga megsemmisül!?

Míg mások úgy gondolják, a tágulás megfordul, és a Világegyetem összezsugorodik, és egy szingularitásban eltűnik!?

Van teória arról is, hogy számtalanszor volt Big Bang, keletkezett újra a Világegyetem. Ez a jövő sem vonz, ezért A Világegyetem végtelenségének állítása,bizonyítása című írásomat ajánlom szíves figyelmükbe.

Jelenleg a fizikusok, asztrofizikusok sokasága foglalkozik a sötét anyag és a sötét energia detektálásával, meghatározásával, megismerésével, eddig sikertelenül. De én bízom a fizikusok, asztrofizikusok tehetségében, akaratában, hogy kutatásaik a sötét anyag és sötét energia témában is sikerre vezetnek. Az, akinek sikerül, jogosan garantált a világhír, a Nobel díj!                                                                                                                                                                                                               A sötét anyag és a sötét energia kérdésével  ”A fény rejtélyes útja a Világegyetemben”című írásomban foglalkozom.    Nekünk, átlagembereknek egy teljesen új Világ, csodálatos új lehetőségekkel nyílna meg.

Azt kívánom magamnak és kedves olvasóimnak, érjük meg a világegyetem összes anyagainak megismerését!

Amennyiben tetszett az értekezés vagy más véleményed a leírtakkal kapcsolatban, kérlek írj pár szót köszönetképpen (katt. ide)!  
Hollósi Ferenc, Budapest