HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme

​A sötét anyag és a sötét energia

"minden ember születése egy új csillag keletkezése"
#Forever  #Love  #Photos

A SÖTÉT ANYAG ÉS A SÖTÉT ENERGIA

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

 A SÖTÉT ANYAG ÉS A SÖTÉT ENERGIA témája nem kezdődhet mással, mint a mindenség, a Világegyetem keletkezésével. A Világegyetem alakja- formája jelenleg az ábra és a matematika szerint (az 1-hez), a síkhoz közelít, ami azt mutatja szemléletesen, hogy egy fordulóponthoz érkezett a Világegyetem, állítólag 13,7 milliárd fényév után a Világegyetem síkban fog kiteljesedni. Sok milliárd fényévig közel egyensúlyban voltak a Világegyetemet alkotó anyagok gravitációja és tágulást előidéző erők. Jelenleg egy teljesen új fizika valósul meg, és ezen ismérvek alapján kell megközelítenünk a számunkra nehezen megközelíthető sötét (ismeretlen) anyagot és sötét (ismeretlen) energiát.

Biztos vagyok abban, hogy a jelen emberi kutatói, fizikusi, asztrofizikusi és atomfizikusi tudás képes lesz megoldani, hogy megismerjük a sötét anyag és sötét energia fizikáját.

Ezekről kívánok írni új megközelítésben ismert és általam megalkotott új dolgokról.

1 sz.kép wiki/Sötét_energia#/media/Fájl: Lambda-Cold_Dark_Matter,_Accelerated_Expansion_of_the_Universe,_Big_Bang-Inflation.jpg

1. Jelen ismereteink szerint, bár sok vitatója van az állításnak, hogy az ismert Világegyetem a „Nagy Bumm”-mal (Big Bang) jött létre, lényegében a semmiből!? Az idők kezdetekor a  „Nagy Bumm”-mal, egy robbanással elképzelhetetlenül hatalmas, a középtől kifelé tartó energia szabadult fel, amely, mint a fenti ábra mutatja, exponenciálisan tágult, fejlődött, és fejlődik továbbra is, jelenleg sík irányban. Van olyan elképzelésem is, hogy kettő Világegyetem jött létre a „Nagy Bumm” során, egy anyag és egy antianyag világegyetem.  

2. kép Mérési eredmény: a Planck-műhold univerzumtérképe a mikrohullámú háttérsugárzás 30 és 857 GHz közötti tartományában (Forrás: ESA)

Más gondolat szerint végtelen sok Világegyetem létezik, szerintem ez egy szimpatikus ötlet! Így számomra kezd érthetővé válni a sötét anyag és sötét energia léte és működése.                                                   https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-vegtelensegenek-bizonyitasa

Sok milliárd fényévvel ezelőtt a „Nagy Bumm”-mal, óriási robbanással óriási energia keletkezett, amely létrehozta  az atomok részeit, ezekből elsősorban hidrogén  atomok jöttek létre, majd a Világegyetem atomjait, molekuláit, csillagait, csillagcsoportjait, galaxisait és hatalmas mennyiségű ködöket, melyekből új csillagok keletkeznek folyamatosan. De csillagok, supernóvák ma is jönnek létre, ha a csillag felrobban, anyagából új csillag keletkezik, és energiája jet formában szétsugárzik a Világegyetemben. 

Olyat még nem olvastam, hogy a Világegyetemben meglévő energiából spontán csillagkeletkezés történt volna!  

A Világegyetem üres részében folyamatosan keletkezik anyag és antianyag, de egyből találkoznak, és egy robbanás után visszaalakulnak energiává.                                                                                                                                                                                  A csillagoknak és galaxisoknak gravitációs vonzásuk van, mellyel létrehozták a galaktikus fizikát (Newton, Einstein). Valamint kialakítottak egy gravitációs vonzást és az ősrobbanásból következő antigravitációs taszítást kiegyenlítették. Nem utolsó sorban a csillagoknak és ködöknek fényük van, amiben gyönyörködhetünk, de kutatásra is alkalmas. Csak a káosz,  és a változás biztos a világegyetemben,és mégis vannak törvények, szabályzók amik jól működnek.  

2. Létrejöttek fekete lyukak is, amelyek minden ismert anyagot elnyelnek, így az óriási gravitációjuk folyamatosan növekszik, oly mértékű a gravitációjuk, hogy a fény sem tudja elhagyni azt, ezért sötétek. Szinte minden spirál-galaxis közepében van fekete lyuk, és minél nagyobb a spirál-galaxis, annál nagyobb a benne lévő fekete lyuk. Ez a fekete lyuk a spirál-galaxis közepében elnyeli a csillagokat, de a spirál-galaxis szélén a csillagkeletkezést is elősegíti. A feketelyuk gravitációja biztosítja, hogy a spirál-galaxis forogjon, de a centrifugális erőből adódóan ne repüljön szét a Világegyetemben. 
Ezt is jól alkotta meg a Teremtő! 
A fekete lyuk mérettől, anyagtól függetlenül mindent felfal és növekszik folyamatosan, persze volt már olyan is, hogy két fekete lyuk egyesült, és egy óriás jött létre. A fekete lyuk körül akréciós korong forog nagy sebességgel, amelyben az anyagok és csillagok, hatalmas hőfokra hevülnek, és atomi átalakuláson mennek át, majd a fekete lyukba zuhannak. Van olyan csillag, amely az akréciós korongból megsemmisülés előtt hatalmas jetet lövell ki, vagyis nem a fekete lyuk produkál jetet. Csak, hogy ne legyen minden szabályos, arra is van példa, hogy a fekete lyuk nem nyeli el csillagot, hanem óriási sebességgel kirepíti a világegyetembe, parittyahatás érvényesül. Ezek az érthetetlenül nagy sebességű csillagok. A fekete lyuk belsejéről semmit nem tudunk, azon kívül, hogy anyaga annyira súlyos, hogy ha egy köbcentis darabját a Földön leejtenénk, átesne a földön. Talán azért ilyen súlyos az anyaga a fekete lyuknak, mert tudomásom szerint csak atommagokból áll. Hawking sugárzás?! Igazán érdekes teória, de nem igazolt, amely szerint a fekete lyuk negatív töltésű anyagot is bevonz, tehát csökken a tömege, és mivel kisebb lesz, nő a hőmérséklete, ami a felületén Hawking sugárzásához vezet, ez pedig nagyon hosszú idő után a fekete lyuk megsemmisülését okozza millió hidrogénbomba energiájával. 
A fekete lyuk igazán nem lyuk, valószínűleg gömb alakú, ez az ideális forma másként nem tudná önmagát, az óriási gravitációját összetartani.

A Messier 87 galaxis közepét uraló fekete lyukról készített történelmi felvétel 2019.04.10. Fotó: EHT

3. Stephen Hawking szerint a sötét anyagot a Világegyetemben előforduló kisméretű fekete lyukak sokasága alkotja. De a nagyteljesítményű fényképezés nem igazolta az elképzelést. Csak az Andromeda galaxisban találtak 1db fekete lyukat.            De ahogy már írtam, új asztrofizika kezdődik azzal, hogy a Világegyetem síkban fejlődik tovább. Így teljesen más megközelítéssel kell vizsgálni azt, hogy van-e sötét anyag és létezik-e sötét energia.                                                              Történtek előrelépések elsősorban a sötét anyag témában. A sötét anyag fő előfordulása a galaxisokban van, és ezeknél is koncentráltabban muatható ki gravitációs hatás a törpegalaxisokban. A sötét anyag jól vizsgálható, elsősorban a törpegalxisokban, úgy viselkedik, mintha egy sötét folyadék lenne, amely azonban képes az ismert anyaggal együttműködni. Annak összetevője valószínűleg a neutralino, amely fizikailag teljesen úgy viselkedik, ahogyan azt a kutatófizikusok jelezték. A sötét anyag fő része hideg matéria, ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessen a látható anyaggal, fel kell fűtődnie, melegednie.    (3. számú kép)

3.sz kép Balra a számítógépes modell, jobbra az IC 1613 törpegalaxis „valódi” képe illusztráció: University of Oxford

4. Ennél sokkal nehezebb kérdés a sötét energia problémája, hiszen sok tudós azt állítja, hogy sötét energia nem létezik és nem is létezhet.                                                                                                                                                                                                  De a kutatók szerint 74%-a hiányzik a galaxisok tömegéből, ezt fényelhajlással, gravitációval igazolták (4.ábra) nevet is adtak neki, sötét energia, mert valaminek kell ott lenni, ami nem látható!?                                                                                                Valami teljesen új, más módon kell pótolni a spirál-galaxisok, csillagok, ködök és sötét, ismeretlen anyag után még fennmaradó gravitáció hiányát. Már csak azért is, mert még több tudós azt állítja, hogy az ismert Világegyetem fénysebességgel történő tágulását a sötét ismeretlen energia hozza létre?                                                                                              A legújabb mérések szerint többszörösen megismételve Hubble méréseit, több mint 700 supernova-jettel, nem fénysebességgel tágul a Világegyetem!                                                                                                           https://astronomyknowhow.hu/hu/a-feny-rejtelyes-utja-a-vilagegyetemben

5. A Big Bang után, a Világegyetem alkotó elemei óriási sebességgel kitágultak,majd az atomok, csillagok, spirál-galaxisok, feketelyukak, ködök létrejötte után egy lassan táguló csőben forogva, az anyagok gravitációjuk a kúpos csőben előrehaladva és a forgás közti csökkenő egyensúlyban működött. Egészen addig, amíg a forgásból eredő centrifugális erő meghaladta ( mivel egyre több anyag érkezett a cső végéhez) az anyagok gravitációs erejét így alakult ki a Világegyetema tárcsa-fánk jellegű formája.                                                                                                                         

6. Szerintem a Világegyetem jelenleg síkban fejlődik, és nem biztos, hogy szükséges ismeretlen fizikájú sötét energiának lenni ahhoz, hogy nagy sebességgel táguljon. Felmerül az a teória, hogy az 1. számú képen mutatott, jelenleg síkhoz közelítő Világegyetem saját tengelye körül forog, ahogyan a Világegyetemben számtalan spirál-galaxis is forog. Tehát a síkot alkotó és forgó centrifugális erő pótolja az úgynevezett sötét energiát és ez idézi elő a világegyetem tágulását. Sajnos a Világegyetem forgását még nem tudjuk mérni, bizonyítani, mivel az ismert Világegyetemünkön túl nincs fix mérőpont. Bár érdemes lenne foglalkozni a forgásból adódó, kerületi sebesség méréssel, ahogyan azt a spirál-galaxisok esetében alkalmazzák. (1-2. sz. kép)

4.ábra Wikipedia – Sötét energia-/wikipedia/commons/4/4b/DarkMatterPie.jpg

Napjainkban a címben szereplő két téma foglalkoztatja legjobban a fizikus és asztrofizikus tudósokat.                                            A VILÁGEGYETEM anyagának látható része 0,4%, csillagok és más, valamint intergalaktikus gáz 3,6%-ból áll.  Ezek meghatározzák, hogy a sötét anyag 3 csoportra bontható, az úgynevezett látható anyaga 4% és a sötét anyag 22%, a nagyobb rész, 74% a sötét energia.                                                                                                                                                                                    A WMAP méréseiből a kozmológiai mennyiségekre a következő értékeket kapták:                                                                                 a világegyetem sűrűsége ρ/ρkrit.: 1,02 ± 0,02,  1-nél sík a világegyetem                                                                                                 

7. A saját tengelye körül forgó Világegyetem átalakulása sík formára nagyon jól igazolja a centrifugális erő által létrejött sík tárcsán történő különböző csillagsebességeket, azaz minél távolabb van a középponttól, annál nagyobb a centrifugális  erőhatás az anyagokra, tehát egyre nagyobb a távolodási sebességük. 
Ez az okfejtés, mely szerint a csillagtávolodás sebesség változása a középponttól kifelé egyre gyorsabb, azt is igazolja, hogy a Világegyetem síkra merőleges alakban forog.

Átolvastam az általam leirt tényeket és új állításaimat, szépen következnek egymásból, egymást igazolják.

8. A fekete lyuk téma új gondolatokra inspirál. Nem tartom lehetségesnek, hogy egy fekete lyuk végtelen mennyiségű anyagot vonzzon magába, és ezáltal, ez a fekete lyuk is végtelen méretűvé váljon!                                                                              Még akkor sem lehetséges, ha fekete lyukak egyesülnek, nem lehet a végeredmény egy végtelen méretű fekete lyuk!              Azért sem lehetséges, mivel végtelen anyag elnyelése a fekete lyukban azt is jelenthetné, hogy a Világegyetem is eltűnne egy fekete lyukban, tehát megszűnne létezni. Így most kialakítottam a Világegyetem lehetséges megszűnésének egy új lehetséges módját?!                                                                                                                                                                                                              De ha ez igaz lenne, hogy egy végtelen nagy fekete lyuk elnyelheti a Világegyetemet?!                                                                          Akkor az is lehetséges, hogy a világegyetem egy fekete lyukból jött létre a Big Bang kíséretében!                                                        Tehát kell lenni egy kritikus értéknek, határnak, ameddig a fekete lyuk növekedhet! Hihetetlennek tartottam azt a Világegyetem keletkezési teóriát,hogy egyetlen atomból, vagy a semmiből  jött létre a mindenség, az anyag, az antianyag, a sötétanyag, a sötét energia és a fekete lyukak, ez az elmélet már túlhaladott.
Egészen elfogadhatónak, hihetőnek tűnik fenntebb leírt ötletem a Világegyetem keletkezésére, amely szerint egy végtelen nagy fekete lyuk túltelítődött és az robbant fel “Big-Bang”-gal, és így jött létre a Világegyetem, szétterülve, a világűrben, létrehozva saját fizikáját és a fényt. 
​Szerintem az alkotó, Teremtő létére is bizonyosság!

Hollósi Ferenc – Budapest, 2019 szeptember 27.