HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme
​A világegyetem végtelenségének bizonyítása
"minden ember születése egy új csillag keletkezése"
#Forever  #Love  #Photos

A Világegyetem végtelenségének állítása, magyarázata, bizonyítása

Budapest, 2019.03.09. ​ Invention – Hollósi Ferenc - Hungary​

10 évvel ezelőtt volt az a gondolatom, Stephen Hawking könyveit olvasva, hogy a Világegyetem végtelenségét hogyan tudnám megmagyarázni.  Azóta több idő elmúlt, és mivel más, nálam magasabb végzettségű csillagász, asztrofizikus nem jutott hasonló következtetésre, úgy gondoltam, mégis közzé teszem újszerű megközelítésemet, ötletemet a Világegyetem végtelen voltáról.

Az ismert Világegyetem keletkezését és létét sokan sokféleképp magyarázzák, bizonyítják, és közben az alapvető számok, a Világegyetem mérete, folyamatosan változnak.                                                                                                                                              A Világegyetem mérete az állítólagos fénysebességű külső tágulás kapcsán fénysebességgel változik.                                        Ezért észleleteink, következtetéseink szintén fénysebességgel fölülbírálandók, mivel amortizálódnak.                                          Jellemzően az ismert Világegyetem méretét mindig egy irányban adják meg, 13,8 mrd fényév sugárirányban, de szerintem a Világegyetem térbeli, és ha egyik irányban 13,8 mrd fényév, akkor a másik irányban is 13,8 mrd fényév, sőt a tér minden irányában 13,8mrd fényév?? Nem beszél senki arról, hogy mennyi a Világegyetem térbeli mérete.

Jönnek új ötletek az asztrofizikusok által, Morgan Freeman közvetítésével, új magyarázatokkal.                                                      De nem jutnak el az igazi következtetéshez. Feltételezésem szerint, nemcsak egy, általunk ismert” vagy ismeretlen?” világegyetem létezik, hiszen csak addig látunk, amíg a legjobb űrteleszkópunk, jelenleg a Hubble lát. De hogy azután, „az ismert Világegyetemen” kívül a semmi, vagy valami más is létezik, senki nem meri kimondani, feltételezni.                              Pedig van, kell lennie!

Én úgy gondolom, hogy az ismert Világegyetem méretétől függetlenül egy végtelenül nagy anyagnak az atomi alkotórésze. Az általam elképzelt végtelen Világegyetem – úgy gondolom -  szintén egy még végtelenebbül nagyobb anyagnak az atomi alkotórésze. ​

Ha a gondolatot folytatjuk és végtelen sokszor megismételjük, így makro pozitív irányban kiírhatjuk a végtelen jelet, és ez a magyarázata a Világegyetem végtelenségére, nem csak síkban, de térben és időben is. 

Igen ám, de ha igaz a matematika, ha valaminek van pozitív és végtelen állapota, akkor kell, hogy legyen másik irány is!       Azaz a Világegyetemünket, Napot, Földünket, tárgyainkat, testünket alkotó atomok  nem bonthatók tovább jelen ismereteink szerint, holott ugyanezek az atomok végtelen sok kicsi univerzumból állnak. 

Majd a sort és a gondolatot folytatva a végtelen kicsi irányban egyre kisebb és kisebb anyagokat feltételezve, és azoknak atomi alkatrészeit elgondolva, eljutunk a végtelen irányban a mikro és még mikróbb méretek és a végtelen felé.

A végtelen tér és anyag megteremtésével a Teremtő (Isten) létrehozta a fentiek szerint a végtelen világegyetemet, de létrehozta az embert is, amely meg akarja érteni Isten teremtő gondolatait. Isten gondolatait nem lehet megközelíteni a newtoni fizikával. Ebből következik, hogy a Teremtő (Isten) is végtelen.

Tudott dolog, hogy a matematika szerint a végtelenek a végtelenben találkoznak, így talán magyarázatot nyer, a jelenleg erősen kutatott newtoni fizika és a kvantumfizika együttes magyarázata.

Számomra, aki valaha ateista voltam, úgy hiszem, kell lennie egy végtelen tudatnak, „Isten”, -nek, amely létrehozta a fizikában és a matematikában nehezen magyarázható végtelent is, megalkotva annak newtoni és kvantumfizikai tulajdonságait, amely végtelen ideje folyamatosan újraszületve létezik, volt, van és lesz!

A káosz és a káosz elmélet az újraszületés lételeme a Világegyetemben, és a körforgás soha nem áll meg.