HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme

​A Napszél
#Forever  #Love  #Photos

A Napszél

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a „nagyok” által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

A csillagászat tudománya nagyon sok új dologgal foglalkozik ma, új felfedezések, új teóriák, gondolatok jelennek meg, és várnak megoldásra.                                                                                                                                                                                         

Egy ilyen érdekes dolog jutott eszembe, amelyre eddig nem figyeltek a tudósok.                                                                                  Ez a napszél.                                                                                                                                                                                                         A napszél úgy keletkezik, hogy a napban lévő fúziós atomreaktor a hidrogént átalakítja héliummá, eközben sok más részecske is keletkezik, de főleg fény jön létre.                                                                                                                                                                Ez a fény nagyon nehezen jut ki a nap belsejéből, majd onnan kijutva fénysebességgel szétterjed a Világegyetemben, gömbszerűen.                                                                                                                                                                                              Minket elsősorban a napszélnek a napot körül vevő bolygókra kifejtett hatása érdekelhet.                                                                  Mivel köztudott, hogy komoly eredmények vannak űreszközök gyorsítására a nap által keltett fénnyel és sugárzó energiával.      Óhatatlanul felmerül bennem, ha a napszél hatását az űreszközök gyorsítására napvitorlák használatával valósítják meg.         Egy ilyen napvitorla a mi Földünk is, amely sok milliárd éve kapja a napszelet, és annak a naptól toló energiáját. Ezt a toló hatást csökkenti a Nap és a Bolygók kölcsönös gravitációs vonzása.                                                                                                          A Világegyetem összes látható csillagának van „napszele”, és ez a „napszél” hat a körülötte és távolabb is lévő égitestekre. A gravitáció ennek ellen hat. 

 Ezt a hosszan tartó, de nagy felületet érintő fénynyomást nem lehet elhanyagolni a Föld pálya adatainak és pályamozgásának a számításánál.                                                                                                                                                                                              Felmerül az is, hogy a fénynyomás nemcsak a Földet érinti, de kísérőjét, a Holdat is. Sőt a Föld-Hold egymáshoz való távolsága attól függően, hogy milyen szöget zárnak be a Naphoz képest, nem állandó, erősen függ a három tényező (Nap, Föld, Hold) egymáshoz való helyezeti viszonyától.                                                                                                                                                        Idáig a Földre vonatkoztattam a napszél fénynyomásának biztosan meglévő hatásait, de természetesen ez érvényes az összes bolygóra és a Naprendszerre is.                                                                                                                                                              Felmerül még, hogy mostanában sokat foglalkoznak csillagász tudósok a kilencedik bolygó esetleges létével.                          Szerintem nem lehetetlen, hogy a napszél fénynyomása okozhat különleges változásokat a Naprendszerben.

Hollósi Ferenc, Budapest