HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme

​A Világegyetem nem szűnik meg! -
​Mi volt a Nagy Bumm előtt?
#Forever  #Love  #Photos

A Világegyetem nem szűnik meg! -

Mi volt a Nagy Bumm előtt?

Előzmény: hogy gondolataimat közérthetőbben kifejezhessem, alkalmaztam saját készítésű képeket, de szükségesnek véltem a nagyok által készített képeket és leírásokat is alkalmazni, mindig közzétettem a kép és leírás készítőjének adatait, ezért köszönettel tartozom az alkotóknak!

Előszó 

Amit jelen tanulmányomban jóhiszeműen leírok, hosszú gondolkodás után jött létre - viszont egységes egész, szépen illenek az egymásból következő állítások a Nagy Bummról és annak létrejöttéről. 

Teljesen új módon közelítettem meg a kérdést: „És mi volt a Nagy Bumm előtt?”                                                                    Szerintem teljesen új és jó megoldást találtam a kérdésre!
A ma tudománya a holnap tévedése, de merni kell újat gondolni!                                                                                                            A tudományt merész ötletelők viszik előre.                                                                                                                                                  Einstein azt írta önmagáról: ”Én egy nagyon egyszerű ember vagyok, csak rendkívül kíváncsi” - még idős korában is sziporkáztak az ötletei, és volt pár jó ötlete is.

Az ismert Világegyetemünk létrejöttét sokáig a Nagy Bummal magyarázták, azzal a kitétellel, hogy a Nagy Bumm a semmiből-vagy egy atomból jött létre. Ezt el kellett fogadni. Többekben felmerült, hogy a semmiből nem keletkezhet anyag, így nem jöhetett volna létre a Világegyetemünk sem. De ennél még nagyobb kérdés, hogy mi volt a Nagy Bumm előtt, miből lett a hatalmas mennyiségű anyag és az energia. Ennek az anyagnak a fejlődését és keletkezésének idejét (13,7 mrd fényév) már régebben ismerték a tudósok, de a fenti kérdések megválaszolása elmaradt. Bár a híres tudós, Aquinói Szent Tamás (1224-1274) már 1300 körül ezekkel az ősi kérdésekkel foglalkozott, és a következőt írta erről:

„A dolgok mozgásban vannak, tehát létezik egy első mozgató                                                                                                                   
A dolgoknak oka van, tehát létezik egy kezdeti ok                                                                                                                                         
A dolgok léteznek, tehát teremtő is van                                                                                                                                                           
A tökéletes jóság létezik, tehát létezik annak forrása is                                                                                                                               
A dolgokon terv látszik, tehát azok valamely célt szolgálnak”

 Számomra nagyon érdekes, hogy a fentebb leírt gondolatok már 1300 körül válaszoltak a Világegyetem keletkezésére is, melyet a tudomány, a tudósok az elmúlt 10-20 évben műszerekkel, műholdakkal is igazoltak.

 A Nagy Bumm egy a Teremtő által tervezetten létrehozott Óriás alkotás, amely az általa alkotott szabályok, fizikák szerint fejlődik, létrehozta a Világegyetemet, sok milliárd csillagot, ködöket, spirál-galaxisokat, a Tejút nevű spirálgalaxist,  abban a Nappal, a Nap a körül bolygókkal és elsősorban otthonunkkal, a Földdel.                                                                                 Ha a Föld csak pár százalékkal közelebb kerülne a Naphoz, túlzottan felmelegedne, ha távolabb forogna, megfagynánk.          Ha a Föld anyagainak, gázainak összetétele csak picit is eltért volna és az éltető víz nem megfelelő hőfokú, vagy a napsugárzás túl erős, vagy gyenge, vagy az „ősleves” nem megfelelő összetételű, nem jöhetett volna létre az első DNS, az első élő sejt, amely önreprodukálásra képes, és táplálkozni is képes, és ebből az evolúció által kifejlődhetett a Földön az élet és a gondolkodó Emberi faj. 
Ez az Emberi faj jelenleg a Teremtő gondolatait szeretné megérteni, próbálja utánozni, mesterségesen előállítani a DNS-t vagy élőlényt?

A fentebb leirt sok- sok „véletlennek”?,  fizikának, kémiának kellett megvalósulni ahhoz, hogy  létrejöhessen a Földön az élet és az Ember. A TEREMTÉS története, a Nagy Bummtól végig mutatja annak jól meggondolt tervezettségét. Sőt: a hullámfüggvény azt igazolja, a Galaxis egésze arra lett teremtve, benne a Tejúttal, a Nappal és a FÖLDDEL, hogy felkészülten várja az Élet, az EMBER létrejöttét.

„A dolgokon terv látszik,…valamely célt szolgálnak…” (írta Aquinói Szent Tamás)                                                                              Bizony jó lenne, ha a gondolkodó ember a jelenleginél sokkal jobban ügyelne otthonunkra, Földünkre, nehogy felboruljon az élethez szükséges kényes egyensúly! 

12.1 ábra Az univerzum Hawking féle hullámfüggvénye valószínűleg a mi Univerzumunk körül koncentrálódik. Azért ebben az univerzumunkban élünk, mert az a legvalószínűbb, ennek van a legnagyobb valószínűsége. Van azonban egy kicsi, de nem elhanyagolható valószínűsége annak, hogy a hullámfüggvény más, párhuzamos univerzumokat választ ki. Ezért az univerzumok közötti átmenet, nagyon kis valószínűséggel ugyan, de lehetséges lehet.

Az Univerzum hullámfüggvényét ábrázoló grafikon azt mutatja, hogy a mi univerzumunkban szinte csak itt lehetséges az élet,  „a más univerzumokban eltérőek a fizika törvényei, ezért valószínűleg az élethez szükséges fizikai feltételek sem teljesülnek”. (Michio Kaku:Hipertér c. könyve, 262.oldal)

A 12/1 és a 12/2. ábra arra utal, hogy a Világegyetemben számtalan univerzum létezhet, Stephen Hawking „bébiuniverzum elmélete” szerint egymással, féregjárattal összekötve.

Elképzelhető, hogy Univerzumunk csupán egyike a végtelen számú párhuzamos univerzumnak, amelyik mindegyike összeköttetésben áll egymással, féregjáratok végtelen során keresztül. E féregjáratok között lehetséges az utazás, de nagyon valószínűtlen.

„A dolgokon terv látszik,…valamely célt szolgálnak…” (irta  Aquinói Szent Tamás)                                                                                  Bizony jó lenne, ha a gondolkodó ember a jelenleginél sokkal jobban ügyelne otthonunkra, Földünkre, nehogy felboruljon az élethez szükséges kényes egyensúly!

Mi volt a „Nagy-bumm” előtt? 
Értelmetlen a kérdés, hogy mi volt a Nagy Bumm előtt, mert minden anyag létezett, mivel az anyag nem szűnik meg csak átalakul és  létezni is fog,  folyamatosan átalakulva.

A kozmosz nem üres tér, hatalmas energia - kvantumhullámok, és plazmaállapotú anyagok, csomók léteznek. Ezek koncentrációjából,  és plazmaállapotú anyagok jelenlétével jöhetett létre a Nagy Bumm. Különleges körülmények között az energia anyaggá alakult az E = m x c² Einsteini képlet alapján.

A Nagy Bumm keletkezése idején anyaga feltűnően hasonló, több szempontból megegyezik egy Fekete lyuk anyagával. Lehetségesnek vélem, hogy a Világegyetemünk anyaga, születése előtt Óriási Fekete lyukként jött létre a Nagy Bumm,  abban koncentrálódott, szingularitást alkotott, magához vonzva óriási gravitációs erejével az Kozmoszban lévő anyagot.

Az Óriási fekete lyuknak, a szingularitásnak fel kellett robbannia ahhoz, hogy a Nagy Bummal, óriási robbanással és óriási hőfokon, nyomással létrejöhessen a Világegyetemünk, és annak anyaga, annak ismert fizikája megvalósulhasson. 

Jelenleg is tart még a Nagy Bumm,  tágul a Világegyetem, továbbra is  rengeteg csillagrobbanás van, sok esetben gyűrű szerű alakzatot kialakítva, melyeknek során új, a Mengyelejev táblázat szerint ismert anyagok jönnek létre. 

Sőt azt állítják a tudósok, hogy a szupermasszív fekete lyukak olyan mennyiségű atomi alkatrészt tartalmaznak, hogy azokból bármikor létrejöhetne egy-egy új világegyetem?!
A Teremtő akaratának megfelelően.

 A keletkezés!

Az első, kisméretű objektum úgy keletkezett, hogy a kozmoszban energia csomósodások  jöttek létre folyamatosan, ezek a csomósodások  egymást vonzva  növekedtek , melyekből az anyagot  mozgatva  összesűrűsödött ,egy folyamatosan  növekvő anyagfelhő.                                                                                                                                                                                                    Valamint az E=m x c2 képlet alapján energiából is keletkezhetett anyag.
A Kvantum
jelenség is igazolja az anyagnak létét, olyan módon, hogy a kvantum jelenséggel az anyag egy adott helyen létezik, majd eltűnik, és újból létezik. A Kozmoszban mindenütt van anyag! 
​Az anyagösszevonás folytatódott, belseje később összesűrűsödve megszilárdult , és a szilárd magnak a növekvő gravitációja is létrejött. A folyamat továbbfejlődött oly módon, hogy a kisméretű objektum folyamatosan mozgott a kozmoszban, és így elérte, hogy egyre több anyagot magához vonzva tömegével és hatalmas gravitációjával átalakult Fekete Lyukká.                                                        

Létrejött a Fekete lyuk, a közepében szingularitással, a tudósok szerint!

A Fekete lyuk mellett a téridő megváltozik, az időt és a teret meghajlítja oly mértékben, hogy a téridő önmagába záródik. Ezáltal jön létre a fekete lyuk. Az önmagába záródott gravitációnak olyan mértékű gravitációs ereje van, hogy a benne foglalt fekete lyukban az atomok a töredékükre zsugorodnak. Egy Nap méretű óriás csillag halálakor játszódik le a gravitációs összezáródás, és a létrejövő fekete lyuk mérete, amely tartalmazza az óriáscsillag összes atomját, a Földnél is kisebb méretűre zsugorodik.

Az így létrejött fekete lyuknak akkréciós korongja van, amit eseményhorizontnak nevezünk egy síkban, amelyben közel fénysebességgel forognak a fekete lyuk körül a bevonzott csillagok, ködök, esetleg másik fekete lyuk.

A tér-időt forgatja gravitációval a fekete lyuk, hasonlóképp még a Nap és a Föld is.                                                                        Az akkréciós korongban lévő anyagok 60%-a soha nem jut a fekete lyukba, de ez rendkívül bizonytalan, mivel az akkréciós korongnak, eseményhorizontnak, nagy tömege van, és olyan is előfordul, hogy nem bevonzza a fekete lyukba az anyagot, hanem parittya hatásként a világűrbe kidobja, ezek az objektumok úgy különböztethetők meg, hogy nagy sebességgel haladnak a világűrön keresztül. Ez lehet Nap méretű, kihűlt csillag, vagy Föld méretű bolygó.                                                              A fekete lyuk közvetlen közelében oly mértékű a gravitáció, hogy még a fény sem tudja azt elhagyni, ezért fekete színű.

A valóságban a fekete lyuk külső felülete úgy izzik, mint pl. a Nap. Tehát világítania kellene. Amikor a fekete lyuk elnyel egy csillagot, akkor az  akkréciós  korongja, eseményhorizontja, és a fekete lyuk határán plazmakilövellés indul a világűrbe. Ez a plazmakilövellés olyan energiájú, hogyha eltalál egy bolygót, azon biztos kipusztul az élet, a plazmakilövellés pusztít a világűrben is, de amennyiben megfelelő távolságra csillagtérben lévő csillag keletkezési zóna gázait, porát eltalálja, akkor azokat csillagkeletkezésre indítja.

A fizikusok között felmerült, hogyan lehetne látni a fekete lyuk külsejét. Ez akkor volna lehetséges, ha Föld méretű teleszkóppal tekintenénk rá. De ennek nincs realitása. Annak viszont van, hogy a Föld cca.8- 10 pontján elhelyezkedő 8-10 teleszkóp egyszerre egy időben tekint a fekete lyukra, ekkor meg lehetne látni a fekete lyuk külsejét is. Ilyen fotó készült már, nemrég, amelyen a fekete lyuk látszik, valamint az akkréciós korongja is.

A fekete lyuknak a szingularitása van legbelül, amely végtelen mennyiségű atomi anyagot tartalmaz. Ezt bezárja egy belső tűzhorizont, mintha egy gyümölcsnek a magja lenne

A fekete lyukak kapcsolatban lehetnek egymással, féreglyukak által, ezekben nem lehetetlen a fénysebességnél gyorsabban mozogni (Stephen Hawking szerint)

Esemény Horizon távcső                                                                                                                                                        https://www.vox.com/science-and-health/2019/4/9/18301980/eht-black-hole-photo-livestream-event-horizon-telescope

A Fizikusok úgy gondolják,hogy a fekete lyukon belül a gravitációs erő olyan erős, hogy a belezuhanó csillag percek alatt bejut a közepébe, mivel fénysebességgel mozog?!

A fekete lyukkal kapcsolatban jeles fizikusok azt állítják,hogy az tartalmazza a Világegyetem,benne a csillagok létrejöttét, a naprendszerek  kialakulását,a Föld teljes fejlődését,az értelmes élőlény kifejlődését,sőt az összes a földön létrehozott  piramist ,vasutat, épületet, azt a sok-sok mindent amit az emberiség eddig létrehozott,de még az is lehetséges a fizikusok szerint ,hogy az egyén vissza mehet a saját múltjába,sőt elődeivel is  találkozhat?!

Én ezekben a teóriákban nem hiszek, mivel az atomok a fekete lyuk keletkezésekor a gravitáció által olyan mértékben közel kerültek egymáshoz, hogy abban mozgás nem lehetséges!                                                                                  Azt sem tartom lehetségesnek,hogy fekete lyukbakban lévő összepréselt neutronnak és protonnak olyan tudású számítógépe lenne ami tartalmazhatja Világegyetem  keletkezése utáni mindenre kiterjedő összes történését- lexikont.

Tény, hogy a Világegyetemnek csak a látható 5 százalékát ismerjük, azt is csak részben. Feltételezhető, hogy még rengeteg, határtalan izgalmas, ismeretlen anyag és ismeretlen fizika vár arra, hogy felfedezzük, megismerjük. Tehát igen csak tanulók vagyunk, igen messze- messze a végtelen kozmosz megismerésétől, viszont lépnünk kell előre. 

Azt szeretném a kutatásban mindenkit a kíváncsiság hajtson, ne a tudás féltékeny őrzése, és célunk legyen annak önzetlen közzététele! A Világegyetem öné, enyém, mindenkié.

 A Világegyetem Tölcsér, majd sík formája 8 milliárd év után alakult ki. Szélén peremet képezve sík alakra formálódott, és saját tengelye körül forogva a benne lévő csillagokra, galaxisokra, ködökre, fekete lyukakra centrifugális erőt kifejtve gyorsabb tágulásra kényszeríti Univerzumunkat.

 „A Nagy Bumm lehűlése és működésének leírása.

10−43 másodperc: a 10 dimenziós univerzum szétválik egy négy és egy hat dimenziós részre. A hat dimenziós univerzum 10-32 cm méretűre zsugorodik, a négydimenziós pedig gyors tágulásnak indul. A hőmérséklet 10-32 kelvin.                                    10-35 másodperc; A GUT erő – szétesik; az erős kölcsönhatás leválik az elektrogyenge erőkről. Az SU(3) lehasad a GUT szimmetriáról. Egy kis csepp 10-50 –szeres faktorral kezd terjeszkedni – ezt nevezik inflációs szakasznak - , amelyből a mi világegyetemünk lesz.                                                                                                                                                                                       
10-9 másodperc: a hőmérséklet 10-15 kelvin, és az elektrogyenge szimmetria széttörik SU(2)-re és U(1)-re.                                  10-3 másodperc: a kvarkok neutronokká és protonokká kezdenek csomósodni. A hőmérséklet nagyjából 1014 kelvin. 
3 perc: a protonok és neutronok már stabil atommagokat alkotnak. A véletlenszerű ütközések energiája nem elegendő ahhoz, hogy széttörje a keletkezett atommagokat. A világűr még mindig nem átlátszó, mivel az ionok nem engedik a fényt át.
300 000 év: elektronok gyűlnek az atommagok köré. Kezdenek kialakulni az atomok. Mivel a semleges atomok jóval kisebb mértékben szórják vagy nyelik el a fotonokat, az Univerzum átjárhatóvá válik a fény számára. A Világűr fekete lesz.
1 milliárd év: Megjelennek az első kvazárok. 
3 milliárd év: Megjelennek az első galaxisok. 
8 milliárd év: Megszületik a Naprendszer. Néhány milliárd évvel később a Földön megjelennek az élet első formái.                        13-15 milliárd év: Jelen korban vagyunk.”

Fenti idézet Michio Kaku: Hipertér című könyvének 222-223 oldalából. Egy leírás a mai asztrofizika tudomány és  Michio Kaku részéről, hogyan jött létre a Világegyetem, a Nagy Bumm, jelen tudásunk szerint nem a semmiből jött létre.

A Nagy Bumm keletkezésének igazolására Cobe néven egy műholdat bocsátottak fel, amely mérési adatait, a kozmikus háttérsugárzásról készített képét a Földre továbbította, és azt a tudósoknak elemezni és korrigálni kellett a Föld mozgásának hatása, a Naprendszer galaxison belüli keringése, valamint a Tejút-rendszer bonyolult mozgása a közeli és távoli galaxis halmazokhoz viszonyítva. Ebből kitűnik, hogy rendkívül alapos elemzés történt, eredménye megegyezik 0,1% pontossággal, George Gamow korábbi jóslatával. Az eredmény közzétételekor a közel ezer résztvevő tudós szűnni nem akaró tapsviharral ismerte el, hogy a Nagy Bumm ezáltal is igazolva, valóban így keletkezett.

WMAP kép a mikrohullámú háttérsugárzás egyenetlenségeiről 

A COBE-műhold FIRAS nevű műszere által mért kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás spektruma. Ez a természetben legpontosabban mért feketetest-sugárzás. A mérési hiba kisebb, mint a görbe ábrázolásához használt vonal vastagsága

Mérési eredmény: a Planck-műhold univerzumtérképe a mikrohullámú háttérsugárzás 30 és 857 GHz közötti tartományábanForrás: ESA

A „Világegyetem megszűnése”?

A „Világegyetem megszűnése”, halála népszerű teória a tudós világban, de szerintem tévesen, és sajnálatosan kitölti a csillagászati, a szakértő tudósok előadásainak nagy részét.                                                                                                                Szerintem értelmetlen a Világegyetem megszűnéséről beszélni, mivel a Létrehozó Isten, vagy Teremtő azért hozta létre, hogy létezzen, semmiképpen nem azért, hogy megszűnjön. Valamikor a gőzmozdonyok elindulásakor is a világvégét jósolták a „Tudósok”, és igaz, gőzmozdonyok már nincsenek.                                                                                                                                Egyéb iránt a „Világegyetemet megszüntető Tudósok” nem közölték, hogy szerintük a Világegyetem megszűnése mikorra tehető, tól-ig. Várhatóan oly sok-sok milliárd évet jelölnek meg, így még az emlékük sem károsodik.

A csillagok, galaxisok és csillagközi ködök, majd a fekete lyukak, nem fognak lassan kihűlni, elenyészni a táguló Világegyetemben, hanem az örök törvénynek megfelelve, ahogyan Aquinói Szent Tamást idéztem tanulmányom elején, átalakulnak, és léteznek tovább, örökké.

Ahogyan 2019.03.09-én, a „A Világegyetem végtelenségének állítása, magyarázata, bizonyítása” című tanulmányomban (https://astronomyknowhow.hu/hu/a-vilagegyetem-vegtelensegenek-bizonyitasa )   is írtam.

A Világegyetem teljes megértéséhez, az azt összefoglaló képletnek megalkotására

A Világegyetem teljes megértéséhez, az azt összefoglaló képletnek megalkotására, igazán sok tudós, fizikus törekszik. pl Einstein.                                                                                                                                                                                                                       Az általános relativitás Einsteini képlete a makro fizikát magyarázza, de az atomi és a kvantum fizikát nem, és a két képletet nem lehetett összevonni.                                                                                                                                                                                     Úgy tűnik, hogy erre a megértésre csak a Húrelmélet ad megfelelő magyarázatot.                                                                                  A Húrelmélet szerint leírható a Világegyetemet alkotó makró és mikrovilág összefoglaló képlete, amely tartalmazza fizikai jellemzőit, de rendkívül bonyolult matematikája van.

 A Húrelmélet lényege,                                                                                                                                                                                      hogy az atomok tovább bonthatók Húrokra, amely húrok különböző frekvenciával rezegnek, és ez a frekvencia határozza        meg, hogy milyen atomot-anyagot alkotnak. Sajnos ezek a húrok annyira kisméretűek, hogy nem valószínű, hogy valaha          is láthatjuk, ezért kísérleti úton nem lehet igazolni létüket, és vizsgálni a húrokat. Emiatt sok tudós elveti létüket.                          Ugyanakkor ez az egyetlen lehetőség, amely megmagyarázza a makro és mikro anyagok és fizikák, a Világegyetem                      összefoglaló képletét.

A Világegyetem  tágulásának  megszűnéséről.

A Világegyetem tágulását állítólag  a sötét energia széttaszító hatása okozza  amely a Világegyetem anyagának hiányzó 75 százalékával alkotja és gravitációja is ilyen mértékű.                                                                                                                                Egyébiránt a sötét energia csak egy kitalált név mivel az asztrofizikusok nem találtak más magyarázatot a Világegyetem gyors tágulására, így lett a sötét energia elnevezés.

A Világegyetemet széttaszító erőről, disszertációmban a https://astronomyknowhow.hu/hu/a-sotet-anyag-es-a-sotet-energia ” c. dolgozatomban már írtam. Centrifugális erővel azonosítom, magyarázom. A gravitációs erő a távolsággal fordított négyzetes arányban csökken.                                                                                                                                                                  Az ismert Világegyetem központi tengely körüli forgásából adódó centrifugális erőt bizonyítja, hogy forog és kifelé haladva a központtól egyre gyorsabb, kifelé távolodást idéz elő a Világegyetemben levő objektumokra (hasonlóképpen mint a sötét energia).

A Centrifugális erő úgy keletkezik, hogy pl. egy súlyos tárgyat egy vezetékkel magunk körül forgatunk.

Fenntartom azt a megalapozott véleményemet, magyarázatomat, hogy a jelen állapot csak egy fejlődési szakasza a Világegyetemnek, új egyensúlyi helyzetnek kell  bekövetkezni, amely után a Világegyetem gyűrű állapotban stabilizálódni fog. A Világegyetem hatalmas, sík alakú „fánkot” fog alkotni, amelyben csökkenten érvényesül a központi hatás, ellenben érvényesül a Világegyetemben lévő objektumok egymást összetartó gravitációs ereje gyűrű alakban. Hasonlóképpen, mint a Naprendszer körül keringő kisbolygó-aszteroida övek. Az ismert Világegyetemünk a Nagy Bummal jött létre, sok esetben teljesen hasonló történik a csillagrobbanások után is, amikor gyűrű alakú képződmények jönnek létre, ez a folyamat nem idegen az ismert asztrofizikától.                       

Lehet, hogy nem végtelen az Univerzum, alakja pedig egy fánké lehet

Első hallásra meglepő állítással álltak elő a közelmúltban német és francia tudósok az Univerzummal kapcsolatban. Az Ulmi és a Lyoni egyetem asztrofizikusai ugyanis azt állítják: bizonyítékot találhattak arra, hogy a Világegyetem - az uralkodó nézettel szemben - nem végtelen, alakja pedig valójában egy négy dimenzióban létező fánkra hasonlíthat.

A kutatók állításaikat a kozmikus háttérsugárzásról készült térkép (CBM) elemzésére alapozzák. Érvelésük szerint ugyanis, ha az Univerzum végtelen, abban az esetben a CBM-ben mindenfajta méretű ingadozást meg kellene tudni figyelni minden elképzelhető nagyságrenden.                                                                                     

Ha a kutatóknak igazuk van, lehet, hogy a világegyetem egy fánk alakját ölti magára egy magasabb dimenzióban

Elemzésük szerint azonban ez valójában nincs így, és CBM-ről bizonyos nagyságrend felett teljesen hiányoznak a szóban forgó ingadozások. Ennek oka a kutatók szerint az lehet, hogy az Univerzum véges, amiben egy bizonyos hullámhossz feletti sugárzások egyszerűen nem létezhetnek, hiszen nem férnek el a Világegyetem belsejében.

Szerintük az Univerzum valójában egy önmagába forduló "fánk" (tórusz) alakját veheti fel egy magasabb dimenzióban, mérete, illetve kiterjedése pedig csak mindössze néhányszor lehet nagyobb, mint a Kozmosz általunk jelenleg észlelt látható része. Elméletük nem mond ellent azon, általános elfogadott nézőpontnak, ami szerint a Világegyetem "sík", azaz benne a párhuzamosok soha nem metszik egymást és nem is távolodnak el egymástól - utóbbi ugyanis az Univerzum geometriáját jellemzi, míg az, hogy magába fordul (tudományos nyelven: többszörösen összekötött magával) a topológiájáról mond el valamit.

Amennyiben a kutatóknak igazuk van, az alapvető hatással lehet a Világegyetem sorsával foglalkozó elméletekre is. A végtelen, nyílt Univerzummal szemben ugyanis, aminek sorsa egy gyakorlatilag soha véget nem érő hőhalál, az önmagába forduló Univerzum sorsa az lehet, hogy összeomoljon magába.

Ugyanakkor az asztrofizikusok leszögezik, hogy eredményeiket egyelőre fenntartással kell kezelni, mert a hiányolt eltérések a CBM-ben akár a műszeres megfigyelés hibáiból, korlátosságából is adódhatnak, amely esetben az ezeken alapuló következtetések is tévesek lehetnek.

A VILÁGEGYETEM JÖVŐJE az örök változás, nem a megsemmisülés, eliminálódás!    

Alan Guth a MIT-ről, a fenti témában azt állítja, hogy a teremtés az első pillanataiban az Univerzum - a Nagy Bumm szokásos forgatókönyvéhez képest robbanásszerű táguláson ment keresztül:  szerinte „ a távcsöveinkkel látható világ csak töredéke egy jóval nagyobb Univerzumnak, amelynek határai messze a horizontunkon túl húzódnak.”     

​De létezik ma már Multiverzum elmélet, amely azt állítja, hogy nem csak a mi Univerzumunk létezik, több is lehet, végtelen számú Univerzumok lehetnek.

Egy újabb hír szerint a NASA észlelt egy idegen Univerzumból származó anyagot, amelynek olyan különleges tulajdonsága van, hogy visszafelé halad benne az idő!?

Amennyiben tetszett az értekezés vagy más véleményed a leírtakkal kapcsolatban, kérlek írj pár szót (katt. ide)!  
Hollósi Ferenc - 2020 augusztus 17. Budapest